استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهی

ISO 17025 – General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

این استاندارد تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون می‌باشد. این استاندارد نظام مدیریتی و الزامات فنی آزمایشگاه را مورد هدف قرار می‌دهد. نظام مدیریتی در این استاندارد به ساختار سازمان برای مدیریت فرایندها و یا فعالیت‌های آن اطلاق می‌شود که منابع ورودی سازمان را محصولات یا خدمات آن به گونه‌ای تبدیل می‌کنند که برآورنده اهداف سازمان یا نیازمندی‌های کیفی مشتری‌های آن باشد و در عین حال با مقررات بیرونی سازمان نیز تطابق داشته باشد. این استاندارد به گونه‌ای تدوین شده که الزامات استاندارد ISO 9001 که به خدمات آزمون و کالیبراسیون مربوط می‌شود را شامل گردد و در عین حال الزامات فنی مورد نیاز برای احراز صلاحیت فنی را تعیین کند.

این استاندارد از پنج بخش اصلی تشکیل شده است:

  1. قلمرو
  2. منابع اصلی
  3. واژگان فنی و تعاریف
  4. الزامات مدیریتی
  5. الزامات فنی

بندهای 4 و 5 محتوی الزامات اصلی برای احراز صلاحیت هستند.

الزامات مدیریتی: آزمایشگاه  متقاضی باید اسناد فنی و رویه‌های کاری در زمینه‌های زیر را آماده کند:

–          سازمان آزمایشگاه

–          نظام کیفی

–          کنترل اسناد

–          رویه بررسی درخواست ها، مناقصه‌ها و قراردادها

–          استفاده از پیمانکاران فرعی

–          خدمات خرید و تامین

–          خدمات به ارباب رجوع

–          شکایات

–          کنترل آزمون‌ها یا کالیبراسیون‌های نامنطبق

–          اقدامات اصلاحی

–          اقدامات بازدارنده

–          ممیزی داخلی

–          بازنگری مدیریتی

الزامات فنی: رویه‌های فنی مورد نیاز برای موارد زیر

–          کارکنان- امکانات و شرایط محیطی

–          روش‌های آزمون و کالیبراسیون و روش اعتبارسنجی

–          تجهیزات

–          ردیابی اندازه‌گیری‌ها

–          نمونه برداری

–          حمل و نقل اقلام مورد آزمون و کالیبراسیون

–          تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون

–          گزارش‌دهی نتایج

اولین گام در اقدام برای اخذ گواهینامه استاندارد ISO 17025، تهیه نظامنامه مدیریت کیفیت آزمایشگاه می‌باشد.

لینک های کمکی:

مراحل صدور پروانه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

صفحات اولین متن استاندارد ISO 17025

 

متن کامل استاندارد ISO 17025 (متن انگلیسی)

 

labchart3