header-zaman

ارائه خدمات مشاوره تخصصی در حوزه های منابع انسانی و فرآیندها و مشاوره مالی-لیزینگ و ضمانتنامه

مرکز مشاوره شکوفایی

 

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای طرح راهبردی توانمندسازی اختصاصی و با هدف کمک به حل مشکلات شرکت های دانش بنیان اقدام به ارائه خدمات مشاوره ساعتی از طریق شبکه ملی مشاوران دفتر توانمندسازی نموده است. شبکه ملی مشاوران متشکل از مجموعه ای از خبرگان و متخصصان در حوزه های تخصصی می باشند که به شرکت های دانش بنیان در مسیر توسعه خود کمک می نمایند. شرکت های دانش بنیان با ثبت نام در دوره های مشاوره می توانند به صورت اختصاصی از مشاوره های تخصصی به صورت حضوری (در ساختمان شکوفایی شرکت های دانش بنیان) و یا به صورت آنلاین بهره مند شوند. لازم به ذکر است صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی از هزینه خدمات مشاوره ساعتی یا تمامی آن را با توجه به خدمت تعریف شده پرداخت می نماید.

 

جلسات مشاوره فعال

.

39602907 مشاوره منابع انسانی

فرآیندها و ساختار

پنج شنبه 25/3/96 10 الی 12 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39602908 مشاوره منابع انسانی

فرآیندها و ساختار

پنج شنبه 25/3/96 12 لی 14 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39603409 مشاوره تامین مالی

لیزینگ ضمانتنامه ها

پنج شنبه

25/3/96

10 الی11 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39603410 مشاوره تامین مالی

لیزینگ ضمانتنامه ها

پنج شنبه

25/3/96

11 الی12 3000000ریال رایگان کلیک کنید

.