news-v1

تقویم خدمات یادگیری ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان زمستان 1398

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی شرکت های دانش بنیان تقویم خدمات یادگیری در زمستان سال 98 را اعلام نمود. در تقویم خدمات یادگیری زمستان 98 صندوق نوآوری و شکوفایی، تعداد 27 کارگاه و دوره آموزشی در قالب 416 ساعت آموزشی به صورت دوره های حضوری و مجازی تعریف…

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از ثبت طرح صنعتی در داخل کشور

صندوق نوآوری و شکوفایی از ثبت طرح صنعتی شرکت های دانش بنیان در داخل کشور حمایت می کند. ثبت طرح صنعتی  یکی  از خدمات حفاظت مالکیت فکری است که در قالب خدمات توانمندسازی به شرکت های دانش بنیان ارایه می شود. شرکت های دانش بنیان می توانند برای حمایت بلاعوض صندوق…

حمایت بلاعوض از برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در محل شرکت های دانش بنیان

در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب خدمات بلاعوض توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند ضمن برگزاری دوره‌های تخصصی (با توجه به نیاز و حوزه فعالیت) در محل شرکت، از خدمات یادگیری شرکتی به صورت 90% هزینه‌های دوره تا سقف 20 میلیون تومان در سال (طی 4…

برگزاری کمپ شکار فرصت های نوآوری ویژه شرکت های دانش بنیان استان اصفهان

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه مطالعاتی راهبردی بشرا پژوه اقدام به برگزاری «کمپ شکار فرصت های نوآوری» در استان اصفهان نموده است. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: کمپ شکار فرصت های نوآوری ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان زمان برگزاری:4 مهرماه   هزینه:  شرکت‌های دانش‌بنیانی که در این دوره شرکت نمایند برای نماینده اول شرکت…

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از ثبت نشان تجاری در داخل کشور

صندوق نوآوری و شکوفایی از ثبت نشان تجاری شرکت های دانش بنیان در داخل کشور حمایت می کند. ثبت نشان تجاری یکی  از خدمات حفاظت مالکیت فکری است که در قالب خدمات توانمندسازی به شرکت های دانش بنیان ارایه می شود. شرکت های دانش بنیان می توانند برای حمایت بلاعوض صندوق…

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت دانش ویژه شرکت های دانش بنیان استان خراسان شمالی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه مطالعاتی راهبردی بشرا پژوه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «مدیریت دانش» در استان خراسان شمالی نموده است. در این کارگاه مدیران و کارشناسان با مباحث استراتژی های شرکت های فناور، اشتراک دانش و پرورش ستاره های سازمانی، مستندسازی دانش کارکنان  و ... آشنا خواهند شد. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه…

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه مشارکت و حضور در مناقصات

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «نحوه مشارکت و حضور در مناقصات» نموده است. در این کارگاه آموزشی 8 ساعته، مدیران و کارشناسان با فرآیند برگزاری و تهیه اسناد مناقصه، مستندسازی و آشنایی با پایگاه ملی مناقصات، کمیسیون مناقصات و وظایف و  و ... آشنا می…

برگزاری کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی ویژه شرکتهای دانش بنیان استان سیستان و بلوچستان

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش بازرگانی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «تجزیه و تحلیل صورت های مالی » نموده است. در این دوره آموزشی 16 ساعته، مدیران و کارشناسان با سیستم های حسابداری، اجزای تشکیل دهنده گزارش مالی، نسبت های نقدینگی، نسبت های ارزیابی سهام در بازار و نسبت های نقدینگی  و ...…

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری ویژه شرکتهای دانش بنیان استان سیستان و بلوچستان

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش بازرگانی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «مدیریت ارتباط با مشتری» نموده است. در این دوره آموزشی 10 ساعته، مدیران و کارشناسان با کموارد کاربرد CRM، روش های جذب مشتریان، رضایت و وفاداری مشتریان و شرح وظایف واحد CRM  و ... آشنا خواهند شد. این دوره ویژه شرکت‌های…

برگزاری دوره آموزشی حقوق تجارت الکترونیک

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی «حقوق تجارت الکترونیک» نموده است. در این دوره آموزشی 1 روزه، مدیران و کارشناسان با اهمیت تجارت الکترونیک، قوانین مرتبط با آن در ایران، قراردادهای الکترونیکی، استنادپذیری ادله و ... آشنا خواهند شد.  حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: دوره آموزشی حقوق تجارت…

برگزاری دوره جامع آموزش مدیران تولید موفق در سازمان‌های نوآور (کنکاش مدیر تولید موفق)

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره جامع آموزش مدیران تولید موفق در سازمان‌های نوآور «کنکاش مدیر تولید موفق» نموده است. در این دوره آموزشی 80 ساعته، مدیران با اصول برنامه‌ریزی و کنترل تولید، استفاده از نرم‌افزار اکسل و ساخت داشبوردهای مدیریتی در تولید،فرآیند توسعه محصول جدید،…

برگزاری دوره آشنایی با قراردادهای BOT‌ و مدیریت آن

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با قراردادهای BOT و مدیریت آن» نموده است. در این کارگاه آموزش16 ساعته، مدیران و کارشناسان با معرفی روش‌های تامین مالی پروژه‌،معرفی سیستم‌های اجرای پروژه‌، مدیریت بسته قراردادی در پروژه‌، تنظیم موافقت‌نامه و ...  آشنا می شوند.  حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان…

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی و سنجش عملکرد پرسنل

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «مدیریت منابع انسانی و سنجش عملکرد پرسنل» نموده است. در این کارگاه آموزشی 8 ساعته، مدیران و کارشناسان با ابزارهای جدید جذب نیرو، خطاهای مصاحبه و مهارت مورد نیاز مصاحبه کننده، ابزار های جدید جذب نیرو  و…

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با صورت جریان وجوه نقد

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با صورت جریان وجوه نقد» نموده است. در این کارگاه آموزشی 8 ساعته، مدیران و کارشناسان با ممروری بر مبانی حسابداری، انواع جریانات نقدی، ارتباط بین ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد، ارزیابی وضعیت شرکت…

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین امور مالیاتی و مالیات بر ارزش‌افزوده ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان کرمان

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش بازرگانی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «قوانین امور مالیاتی و مالیات بر ارزش‌افزوده» نموده است. در این دوره آموزشی 16 ساعته، مدیران و کارشناسان با کلیات و تعاریف، معافیت‌ها، مشوق‌های جدید مالیاتی، تقویت ضمانت اجرایی قانون، چرخه مالیات بر ارزش افزوده، و ... آشنا خواهند شد. این…

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ادعا Claim Management

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدیریت ادعا» نموده است. در این کارگاه آموزشی 8 ساعته، مدیران و کارشناسان با مدیریت ادعا چیست؟، اهمیت و ضرورت مدیریت ادعا در پروژه‌ها، مدلسازی عددی و کمی در ادعا، و ...  آشنا می شوند.  حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: دوره…

برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد اکسل در حسابداری

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «کاربرد اکسل در حسابداری» نموده است. در این کارگاه آموزشی 24 ساعته، مدیران و کارشناسان با تحلیل توابع مالی در اکسل، روش‌های ایجاد بانک اطلاعاتی، تهیه ترازنامه، صورت سود و زیان، معادله جریان نقدی و ...  آشنا می شوند.  حوزه…

برگزاری کارگاه آموزشی بالنده‌سازی اعضای هیات‌مدیره ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه مطالعاتی راهبردی بشرا پژوه اقدام به برگزاری دوره آموزشی «بالنده‌سازی» در استان اصفهان نموده است. در این دوره آموزشی که به صورت ویژه برای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌شود، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل با مباحث حاکمیت شرکتی، تدوین منشور و دستورالعمل‌ها…

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از دوره‌های یادگیری ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان

با توجه به استقبال گسترده شرکت‌های دانش‌بنیان از خدمات یادگیری مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و طراحی دوره‌های تخصصی متناسب با نیاز این شرکت‌ها، به منظور رعایت عدالت و بهره‌مندی تعداد بیشتری از شرکت‌های دانش‌بنیان از خدمات یادگیری (آموزش) صندوق، میزان حمایت از حضور در دوره‌های آموزشی  به ازای…

برگزاری رویداد معرفی خدمات حفاظت از مالکیت فکری صندوق نواوری و شکوفایی ویژه حوزه سلامت

اولین رویداد معرفی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه حفاظت از مالکیت فکری ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت در روز شنبه 12 مردادماه در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد. در این رویداد که با حضور نمایندگان بیش از 50 شرکت دانش‌بنیان و متخصصان حوزه مالکیت فکری برگزار شد،…

برگزاری دوره آموزشی ثبت اختراع بین‌الملل

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «ثبت اختراع بین‌الملل» نموده است. در این کارگاه آموزشی 16 ساعته، مدیران و کارشناسان با مفهوم پتنت، اجزای آن، شرایط احراز پتنت، مبانی جستجوی پتنت به صورت کارگاه عملی و ... آشنا می شوند. حوزه تخصصی:  استراتژی، هوشمندی و…

برگزاری کارگاه آموزشی اصول مذاکرات تجاری و استفاده از زبان بدن

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «اصول مذاکرات تجاری و استفاده از زبان بدن» نموده است. در این کارگاه آموزشی 8 ساعته، مدیران و کارشناسان با مراحل و مهارت های مذاکره، پایه های مذاکرات تجاری و تنگفتار و به کارگیری آن در مذاکرات و…

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با انواع قراردادهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری پارک علم و فناوری استان همدان اقدام به برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با انواع قراردادهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی» ویژه شرکت های دانش بنیان استان همدان نموده است. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: دوره آموزشی آشنایی با انواع قراردادهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان همدان …

توسعه ارائه خدمات مشاوره تخصصی به شرکت‌های دانش‌بنیان سراسر کشور با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی

با توجه به رشد شایان توجه شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین توجه ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی به تمرکززدایی و توزیع عادلانه خدمات توانمندسازی، ارائه خدمات مشاوره در بیش از 20 حوزه تخصصی به صورت تلفنی و آنلاین، در دستور کار قرار گرفت تا شرکت‌های دانش‌بنیان در تمامی نقاط کشور، بتوانند…

برگزاری دوره آموزشی تهیه و تنظیم صورت‌های مالی تلفیقی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی «تهیه و تنظیم صورت‌های مالی تلفیقی» نموده است. در این دوره آموزشی 2 روزه، مدیران و کارشناسان با صورت‌های مالی و الزامات گزارشگری،تجمیع اقلام مشابه، یادداشت‌های تلفیقی، روش ترکیب شرکت‌ها و ... آشنا خواهند شد.  حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه…

برگزاری دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان ایلام

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش بازرگانی اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی» نموده است. در این دوره آموزشی 40 ساعته، مدیران و کارشناسان با سیستم حسابداری، طبقه‌بندی اقلام ترازنامه،اصول و موازین حسابداری، نسبت‌ها و تحلیل نسبت‌های بررسی بازده‌های مالی، بررسی قانون‌های مالیات‌های مستقیم و ... آشنا خواهند شد. این…

برگزاری کارگاه جامع آموزش بازرگانی بین‌الملل

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آشنایی با «بازرگانی بین‌الملل» نموده است. در این کارگاه آموزشی چهار روزه ، مدیران و کارشناسان با مباحث کلی درخصوص مبادلات تجاری و بازرگانی و اقدامات صادراتی آشنا می شوند. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: کارگاه جامع آموزش بازرگانی بین‌الملل…

برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان فارس

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش بازرگانی اقدام به برگزاری دوره آموزشی «تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی» نموده است. در این دوره آموزشی 24  ساعته، مدیران و کارشناسان با سیستم های حسابداری، اجزای تشکیل دهنده گزارش مالی، نسبت های نقدینگی، نسبت های ارزیابی سهام در بازار و نسبت های نقدینگی آشنا…

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «مدیریت پروژه بر اساس PMBOK» نموده است. در این کارگاه آموزشی 36 ساعته، مدیران و کارشناسان با Project Scope Management؛ Project Cost Management؛ Project Time Management؛ Project Quality Management؛ و ...  آشنا می شوند.  حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: کارگاه آموزشی مدیریت…

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند رتبه بندی(عارضه یابی) در شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان برای موفقیت صرفا نمی توانند به توانمندی های فنی خود متکی باشند و نیازمند تقویت توان مدیریتی و سازمانی خود نیز می باشند. در این راستا دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام به حمایت از شرکت های دانش جهت استفاده از خدمت عارضه یابی با…

برگزاری دوره آموزشی بازاریابی و مهندسی فروش

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش بازرگانی اقدام به برگزاری دوره آموزشی «بازاریابی و مهندسی فروش» نموده است. در این دوره آموزشی 8 ساعته، مدیران و کارشناسان با تشریح تفاوت در ماهیت و فرآیند فروش کالاهای مصرفی و صنعتی، آشنایی با رفتار مشتریان، زبان بدن در مسیر جذب و پیشبرد فروش و…

برگزاری دوره آموزشی مدیریت صادرات کالا و فروش بین‌المللی (مجازی)

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش بازرگانی اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدیریت صادرات کالا و فروش بین‌المللی» نموده است. در این دوره آموزشی 12 ساعته که به صورت مجازی/ آفلاین برگزار می‌شود، مدیران و کارشناسان با نکات کلیدی برای موفقیت در صادرات، مراحل دهگانه انجام صادرات، استراتژی حضور مستمر در…

برگزاری دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدیریت منابع انسانی» نموده است. در این دوره آموزشی 3 روزه، مدیران و کارشناسان با مفهوم منابع انسانی، استعداد و سرمایه انسانی، تغییر دیدگاه ها در حوزه منابع انسانی، ساز و کارهای انگیزه بخشی و اعطای پاداش،…

برگزاری دوره جامع آموزش مدیران موفق در سازمان‌های نوآور (کنکاش مدیر موفق)

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره جامع آموزش مدیران موفق در سازمان‌های نوآور «کنکاش مدیر موفق» نموده است. در این دوره آموزشی 76 ساعته، مدیران با اصول رهبری و مدیریت سیستمی، مدیریت منابع انسانی و اصول روانشناختی تعامل سازنده با کارکنان، مهارت‌های فن بیان برای…

برگزاری دوره آموزشی حسابرسی داخلی و عملیاتی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی «حسابرسی داخلی و عملیاتی» نموده است. در این دوره آموزشی 2 روزه، مدیران و کارشناسان با بررسی تحلیلی و خطریابی، تحلیل روندها، آزمون بررسی‌های رابطه‌ای در کشف فعالیت‌های مرتبط، تهیه و تنظیم گزارشات پارامتریک و هوشمند در حسابرسی…

برگزاری کارگاه آموزشی طراحی مدل کسب‌وکار ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه مطالعاتی راهبردی بشرا پژوه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «طراحی مدل کسب‌وکار» در استان خراسان رضوی نموده است. مدیران و کارشناسان در این کارگاه آموزشی یک روزه با تعاریف، نوآوری، تحلیل و ارزیابی، مدل ایجاد ارزش در فرآیند طراحی کسب‌وکار و ... آشنا خواهند شد. حوزه تخصصی: استراتژی، هوشمندی…

برگزاری دوره بالنده‌سازی اعضای هیأت‌مدیره ویژه شرکت‌های استان خراسان رضوی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه مطالعاتی راهبردی بشرا پژوه اقدام به برگزاری دوره آموزشی «بالنده‌سازی» در استان خراسان رضوی نموده است. در این دوره آموزشی که به صورت ویژه برای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌شود، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل با مباحث حاکمیت شرکتی، تدوین منشور…

طرح اکسیر ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مدیران عالی شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان نموده است. مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان در طول 6 روز برگزاری این کارگاه‌ها با موضوعات مالی برای مدیران غیرمالی، قانون تجارت و مبانی حقوقی…

برگزاری کارگاه آموزشی استراتژی‌های بازاریابی و فروش

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه مطالعاتی راهبردی بشرا پژوه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی استراتژی های بازاریابی و فروش در استان خراسان شمالی نموده است. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: کارگاه آموزشی استراتژی های بازاریابی و فروش ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان شمالی زمان برگزاری: 22 تیر ماه    هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که…

برگزاری دوره آموزشی جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش بازرگانی اقدام به برگزاری دوره آموزشی میان‌مدت «جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل» نموده است. در این دوره آموزشی 80 ساعته، مدیران و کارشناسان با کلیات تجارت بین‌الملل، مکاتبات و قراردادهای بازرگانی، نحوه ثبت سفارش، LC ، تامین مالی بین‌المللی، امور گمرکی و ... آشنا خواهند شد.…

برگزاری کارگاه آشنایی با مبانی مالکیت فکری

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آشنایی با «مبانی مالکیت فکری» نموده است. در این کارگاه آموزشی 6 ساعته، مدیران و کارشناسان با تعاریف و اهمیت مالکیت فکری، شرایط احراز اختراع برای ثبت، فرآیند ثبت پتنت، برنامه‌ها و حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و ...…

برگزاری دوره آموزشی استراتژی‌های حقوقی قراردادهای فناوری محور و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه غیرتجاری مشاورین اندیشه پژوهان ادیب اقدام به برگزاری دوره آموزشی «استراتژی‌های حقوقی قراردادهای فناوری محور و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود» ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی نموده است. در این دوره آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با استراتژی‌های حقوقی کاربردی در تنظیم و اجرای قرادادهای پژوهشز، نوآوری…

برگزاری دوره آموزشی ارزشگذاری سهام شرکت‌ها

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «ارزشگذاری سهام شرکت‌ها» نموده است. در این کارگاه آموزشی 24 ساعته، مدیران و کارشناسان با تحلیل‌های مالی، انواع هزینه سرمایه و روش‌های محاسبه، برآورد نرخ رشد و محرک‌های ارزش، مدل‌های ارزشگذاری، ارزشگذاری پروژه‌ها و طرح‌ها و ...  آشنا می…

برگزاری کمپ شکار فرصت‌های نوآوری ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان کرمانشاه

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری پارک علم و فناوری استان کرمانشاه اقدام به برگزاری «کمپ شکار فرصت‌های نوآوری» ویژه شرکت های دانش بنیان استان کرمانشاه نموده است. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: کمپ شکار فرصت های نوآوری ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان کرمانشاه  زمان برگزاری: یک شنبه 23 تیر ماه     هزینه:…

برگزاری کارگاه آموزشی نکات حقوقی قراردادهای تجاری ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان فارس

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش بازرگانی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «نکات حقوقی قراردادهای تجاری» نموده است. در این دوره آموزشی 24 ساعته، مدیران و کارشناسان با روش‌های مدیریت دانش، مشکلات و ملاحظات اجرایی، ارزیابی عملکرد، دریافت بازخوردها در اارتباط با تامین کنندگان و ... آشنا خواهند شد. حوزه تخصصی: مدیریت…

برگزاری دوره آموزشی مفاهیم مالی برای مدیران غیرمالی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مفاهیم مالی برای مدیران غیرمالی» نموده است. در این کارگاه آموزشی 16 ساعته، مدیران و کارشناسان با سیستم حسابداری، طبقه‌بندی اقلام ترازنامه،اصول و موازین حسابداری، نسبت‌ها و تحلیل نسبت‌های بررسی بازده‌های مالی، بررسی قانون‌های مالیات‌های مستقیم و ... آشنا خواهند شد. …

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ارتباط با تأمین‌کنندگان ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان اردبیل

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش بازرگانی اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدیریت ارتباط با تأمین‌کنندگان» نموده است. در این دوره آموزشی 16 ساعته، مدیران و کارشناسان به بررسی استراتژی‌های خرید و مدیریت مواد در بنگاه‌ها و رفتار فرآیند خرید و تدارکات، ساختار سیستم مدیریت ارتباط با تأمین‌کنندگان و تدوین نقشه…

برگزاری دوره آموزشی مدیریت حقوق و مزایای کارکنان

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدیریت حقوق و مزایای کارکنان» نموده است. در این دوره آموزشی 16 ساعته، مدیران و کارشناسان با مبانی و تعاریف اولیه مدیریت حقوق و مزایا، نظریه‌های حقوق و دستمزد، اهداف و اصول نظام‌های پرداخت، محاسبه حقوق و مزایای مشمولین قانون…

تقویم خدمات یادگیری ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان تابستان 1398

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی شرکت های دانش بنیان تقویم خدمات یادگیری در تابستان سال 98 را اعلام نمود. در تقویم خدمات یادگیری تابستان 98 صندوق نوآوری و شکوفایی، تعداد 34 کارگاه آموزشی کوتاه‌مدت و 5 دوره آموزشی میان‌مدت در قالب 873 ساعت آموزشی به صورت دوره های…

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از حفاظت مالکیت فکری

    با توجه به اهمیت خدمات مالکیت فکری در تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه و حفاظت و توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان در داخل و خارج کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت از دریافت این خدمات برای شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب خدمات توانمندسازی را آغاز کرد. خدمات مالکیت فکری که…

برگزاری دوره آموزشی قراردادهای پیمانکاری و چگونگی اجرای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی «قراردادهای پیمانکاری‌ و چگونگی اجرای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی» نموده است. در این کارگاه آموزشی 8 ساعته، مدیران و کارشناسان با دایره شمول قانون تأمین اجتماعی، سیستم وصول حق بیمه و تغییرات آن، ضرایب بیمه‌ای در انواع…

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین مالیاتی (مستقیم و ارزش‌افزوده)

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با قوانین مالیاتی»  نموده است. در این کارگاه آموزشی 16 ساعته، مدیران و کارشناسان با کلیات و تعاریف، معافیت‌ها، مشوق‌های جدید مالیاتی، تقویت ضمانت اجرایی قانون و ...  آشنا می شوند.  حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: آشنایی با قوانین مالیاتی زمان…

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه مطالعاتی راهبردی بشرا پژوه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی» در استان خراسان رضوی نموده است. مدیران و کارشناسان در این کارگاه آموزشی یک روزه با مفاهیم پایه حسابداری، صورت‌های مالی و ساختار آنها، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و ... آشنا…

برگزاری دوره‌های تخصصی مدیریت فناوری و نوآوری

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه‌های نوآوری، فناوری، تجاری‌سازی، مالکیت فکری و ... نموده است. شرکت‌هاک دانش‌بنیان می‌توانند برای ثبت‌نام در این دوره‌ها از تخفیف 20 درصدی بهره‌مند شوند.   برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88615889…

برگزاری نشست آشنایی با ساختار و فرصت‌های تجارت با کشور چین

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری «نشست آشنایی با ساختار و فرصت‌های تجارت با کشور چین» نموده است. در این نشست یک روزه ، مدیران و کارشناسان با اهمیت بازار چین، هشدارهای لازم برای تجارت، معرفی نمایشگاه‌های تخصصی، مراکز تولیدات صنعتی چین و ... آشنا می شوند. حوزه…

برگزاری دوره آموزشی مدیریت بازاریابی

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش بازرگانی اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدیریت بازاریابی» نموده است. در این دوره آموزشی 8 ساعته که به صورت مجازی/آفلاین برگزار میشود، مدیران و کارشناسان با تعریف نیاز، خواسته و تقاضا در بازاریابی، قیمت‌گذاری محصول، منابع انسانی در بازاریابی، اهمیت نقش توزیع خدمات…

برگزاری دوره آموزشی مدیریت شکایت مشتریان

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش بازرگانی اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدیریت شکایت مشتریان» نموده است. در این دوره آموزشی 4 ساعته که به صورت مجازی/آفلاین برگزار میشود، مدیران و کارشناسان با وظایف کارکنان در هنگام دریافت شکایات مشتریان، مدیریت سکوت مشتریان، اهمیت مدیریت شکایات مشتریان، بررسی روند رسیدگی به…

برگزاری دوره آموزشی تجارت بین‌الملل

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش بازرگانی اقدام به برگزاری دوره آموزشی «تجارت بین‌الملل» نموده است. در این دوره آموزشی 40 ساعته که به صورت مجازی/ آفلاین برگزار می‌شود، مدیران و کارشناسان با بررسی اسناد بازرگانی و نحوه تنظیم اسناد، مذاکرات و مکاتبات تجاری، نحوه تنظیم قراردادهای بین‌المللی و خرید،…

برگزاری دوره آموزشی فرآیند و قانون برگزاری مناقصات

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش بازرگانی اقدام به برگزاری دوره آموزشی «فرآیند و قانون برگزاری مناقصات» نموده است. در این دوره آموزشی 16 ساعته، مدیران و کارشناسان با فرآیند برگزاری و تهیه اسناد مناقصه، مستندسازی و آشنایی با پایگاه ملی مناقصات، کمیسیون مناقصات و وظایف و ...  آشنا می شوند. حوزه تخصصی: مدیریت…

برگزاری کارگاه آموزشی طراحی داشبوردهای مالی در اکسل (پیشرفته)

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «طراحی داشبوردهای مالی در اکسل» در سطح پیشرفته نموده است. در این کارگاه آموزشی 24 ساعته، مدیران و کارشناسان با ضبط حرفه‌ای ماکرو در تهیه گزارشات از پایگاه داده، مقایسه نمودارهای پویای طراحی شده با استفاده از Table، گزارشگیری…

برگزاری نشست آشنایی با ساختار و فرصت‌های تجارت با کشور روسیه

برگزاری نشست آشنایی با ساختار و فرصت‌های تجارت با کشور روسیه صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری «نشست آشنایی با ساختار و فرصت‌های تجارت با کشور روسیه» نموده است. در این نشست یک روزه ، مدیران و کارشناسان با شاخص‌های اقتصادی و تجاری روسیه، اعتبارسنجی و استعلام…

برگزاری نشست آشنایی با ساختار و فرصت‌های تجارت با کشور ترکیه

برگزاری نشست آشنایی با ساختار و فرصت‌های تجارت با کشور ترکیه صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری «نشست آشنایی با ساختار و فرصت‌های تجارت با کشور ترکیه» نموده است. در این نشست یک روزه ، مدیران و کارشناسان با ویژگی‌های بازار ترکیه، امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات سرمایه…

برگزاری کارگاه آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی «حسابداری حقوق و دستمزد» نموده است. در این کارگاه آموزشی 8 ساعته، مدیران و کارشناسان با قوانین کار و تأمین اجتماعی، استفاده آن در محاسبات حقوق و دستمزد، مالیات حقوق و معافیت‌ها، نرم افزار سازمان تأمین اجتماعی و…

حمایت از برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در محل شرکت های دانش بنیان

صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف توانمندسازی و ارتقای کیفی شرکت های دانش بنیان، از برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی در محل شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده های دانش بنیان حمایت می کند. در این خدمت، تمامی شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع 1 و تولیدی نوع 2…

برگزاری کارگاه آموزشی توسعه نوآوری در شرکت‌ها

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه مطالعاتی راهبردی بشرا پژوه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی توسعه نوآوری در شرکت‌ها (نوآوری یا حذف از بازار)  در استان خراسان شمالی نموده است. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: کارگاه آموزشی توسعه نوآوری در شرکت‌ها زمان برگزاری: 15 اردیبهشت ماه  هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند…

برگزاری کارگاه آموزشی استراتژی های بازاریابی و فروش

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه مطالعاتی راهبردی بشرا پژوه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی استراتژی های بازاریابی و فروش در استان خراسان رضوی نموده است. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: کارگاه آموزشی استراتژی های بازاریابی و فروش ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی زمان برگزاری: 11 اردیبهشت ماه  هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این…

کارگاه آموزشی گیمیفیکیشن در بازاریابی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه کسب و کار اقیانوس آبی اقدام به برگزاری کارگاه آموزش «گیمیفیکیشن در بازاریابی» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با گیمیفیکیشن استاندارد، فن استفاده و بکارگیری راه‌حل‌های آن آشنا می شوند. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: کارگاه آموزشی گیمیفیکیشن در بازاریابی زمان برگزاری: چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه هزینه: شرکت های دانش بنیانی…

افزایش 100 درصدی حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی در سال 1398

صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توسعه بازار و گسترش همکاری‌های فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام به حمایت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌های تخصصی ملی در سال‌های 1396 و 1397 نموده است. این نمایشگاه‌ها با استقبال شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد. در سال 1397 بیش از 439 درخواست اولیه برای حضور…

تقویم خدمات یادگیری ویژه شرکت های دانش بنیان بهار 98

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی شرکت های دانش بنیان تقویم خدمات یادگیری در بهار سال 98 را اعلام نمود. در تقویم خدمات یادگیری بهار 98 صندوق نوآوری و شکوفایی، تعداد 15 کارگاه آموزشی در قالب 171 ساعت آموزشی به صورت دوره های حضوری و مجازی تعریف شده است. این…

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ادعا و اصول Claim و آنالیز تأخیرات

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدیریت ادعا و اصول Claim و آنالیز تأخیرات» نموده است. در این کارگاه آموزشی 2 روزه، مدیران و کارشناسان با انواع فرم‌های قراردادی و اجزای آن، مناقصه و ادعا، کمی سازی دعاوی و راه‌های حل اختلافات در پروژه‌های ساخت…

برگزاری کارگاه آموزشی گیمیفیکیشن و کاربرد آن در کسب‌وکار

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزش «گیمیفیکیشن و کاربرد آن در کسب‌وکار» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با گیمیفیکیشن استاندارد، فن استفاده و بکارگیری راه‌حل‌های آن آشنا می شوند. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: کارگاه آموزشی گیمیفیکیشن و کاربرد آن در…

طرح اکسیر ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان البرز

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مدیران عالی شرکت‌های دانش‌بنیان استان البرز نموده است. مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان در طول 6 روز برگزاری این کارگاه‌ها با موضوعات مالی برای مدیران غیرمالی، قانون تجارت و مبانی حقوقی قراردادها، اصول و…

برگزاری کارگاه آموزشی هوش تجاری و تحلیل داده‌ها در نرم‌افزار اکسل

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «هوش تجاری و تحلیل داده‌ها در نرم‌افزار اکسل» نموده است. این کارگاه آموزشی در 16 ساعت برای مدیران و کارشناسان برگزار خواهد شد. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: هوش تجاری و تحلیل داده‌ها در نرم‌افزار اکسل  زمان برگزاری: 2 و…

برگزاری کارگاه آموزشی طراحی داشبورد و ترفندهای حرفه‌ای در نرم‌افزار اکسل

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «طراحی داشبورد و ترفندهای حرفه‌ای در نرم‌افزار اکسل» نموده است. در این کارگاه آموزشی 24 ساعته، مدیران و کارشناسان با نحوه فرمول نویسی با استفاده از Table، کدنویسی در اکسل، گزارشگیری از تمام کاربرگ‌ها، Pivot Table و ...  آشنا می…

برگزاری دوره آموزشی حسابداری فروش

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی «حسابداری فروش» نموده است. در این کارگاه آموزشی 1 روزه، مدیران و کارشناسان با استانداردهای حسابداری مرتبط با با حسابداری فروش، آیین نامه ها و فرآیندهای فروش و برگشت از فروش آشنا خواهند شد. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: دوره…

برگزاری دوره آموزشی بیمه و تضمین در قراردادها

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی «بیمه و تضمین در قراردادها» نموده است. در این کارگاه آموزشی 2 روزه، مدیران و کارشناسان با نحوه رفتار سازمان تأمین اجتماعی با قراردادها، تعریف تضمین، انواع و اهمیت تضمین در قراردادها آشنا می شوند. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان…

برگزاری دوره آموزشی مدیریت ارتباط با تأمین‌کنندگان SRM

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدیریت ارتباط با تأمین‌کنندگان» نموده است. در این کارگاه آموزشی 2 روزه، مدیران و کارشناسان به بررسی استراتژی‌های خرید و مدیریت مواد در بنگاه ها و رفتار فرآیند خرید و تدارکات،ساختار سیستم مدیریت ارتباط با تأمین‌کنندگان و تدوین…

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان شمالی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه مطالعاتی راهبردی بشرا پژوه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان شمالی نموده است. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان شمالی زمان برگزاری: 13 بهمن ماه  هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که…

برگزاری دوره آموزشی مقدماتی ارزشگذاری سهام شرکت‌ها

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «ارزشگذاری سهام شرکت‌ها» نموده است. در این کارگاه آموزشی سه روزه ، مدیران و کارشناسان با روش تحلیل اقتصادی، مالی و فنی شرکت‌­ها با تمرکز بر ارزشیابی سهام و تحلیل نسبت­‌های مالی موثر بر ارزشیابی سهام آشنا می شوند. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان…

کاربرد نرم‌افزار اکسل در حسابداری

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «کاربرد نرم‌افزار اکسل در حسابداری» نموده است. در این کارگاه آموزشی 24 ساعته، مدیران و کارشناسان با نحوه آدرس‌دهی و ساختار توابع و قالب‌بندی شرطی if در اکسل، ابزارهای گرافیکی و نمودارها در اکسل، تحلیل مالیات در سیستم حقوق و…

دوره استاندارد بین المللی گزارشگری مالی با رویکرد آمادگی آزمون IFRS

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «استاندارد بین المللی گزارشگری مالی با رویکرد آمادگی آزمون IFRS» نموده است. این کارگاه آموزشی 40 ساعته برای مدیران و کارشناسان برگزار خواهد شد. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: استاندارد بین المللی گزارشگری مالی با رویکرد آمادگی آزمون IFRS زمان برگزاری: از…

کارگاه آموزشی تکنیک‌های کاربردی افزایش فروش

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «تکنیک‌های کاربردی افزایش فروش» نموده است. در این کارگاه آموزشی 8 ساعته، مدیران و کارشناسان با تعریف فروش و اهداف فروش، تعریف فروشنده، وظایف واحد تحقیقات بازاریابی و قوانین اتیکت آشنا می شوند. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: کارگاه…

برگزاری پانل مشاوره بیم ها و امیدهای حوزه تشخیص صنعت کیت سازی

مرکز مشاوره صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری انجمن بیوتکنولوژی ایران اقدام به برگزاری پانل مشاوره «بیم ها و امیدهای حوزه تشخیص صنعت کیت سازی» نموده است. در این پانل نیم روزه ، مدیران و کارشناسان  حوزه تجهیزات پزشکی با اولویت های تولید، موانع و مشکلات و راهکارهای تولید IVD و فرصت…

برگزاری کارگاه آموزشی هوشمندسازی کسب و کار با استفاده از نرم افزار Microsoft Power BI

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه جامع آموزش «هوشمندسازی کسب و کار با استفاده از نرم افزار BI» نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان با اصول و مفاهیم هوشمندسازی کسب و کار، ارزیابی بلوغ شرکت، طراحی داشبوردهای حرفه ای و تحلیل…

برگزاری کارگاه جامع آموزش بازرگانی و صادرات

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه جامع آموزش «بازرگانی و صادرات» نموده است. در این کارگاه آموزشی چهار روزه ، مدیران و کارشناسان با مباحث کلی درخصوص مبادلات تجاری و بازرگانی و اقدامات صادراتی آشنا می شوند. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: کارگاه جامع…

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با وظایف و تکالیف قاونی مودیان، نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد و وظایف و تکالیف درخصوص مالیات حقوق کارکنان آشنا می شوند.…

برگزاری دوره آموزشی سیستم ها و روش های کاربردی خرید و تدارکات داخلی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی « سیستم ها و روش های کاربردی خرید و تدارکات داخلی » نموده است. در این دوره آموزشی مدیران و کارشناسان با اهداف بخش خرید، مراحل اجرایی سیستم سفارش داخلی،برنامه ریزی در مذاکرات خرید و نقش…

کارگاه آموزشی آشنایی با بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی» نموده است. در این کارگاه آموزشی دو روزه ، مدیران و کارشناسان با روابط حقوقی در پیمان، انواع بدهی پیمانکاران، فرآیند وصول مطالبات و ضمانت ها…

کارگاه آموزشی تدوین طرح های بازاریابی و فروش

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «تدوین طرح های بازاریابی و فروش» نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان با جایگاه استراتژی بازاریابی در مدلسازی استراتژی سازمان، مفاهیم و فرآیند استراتژی بازاریابی و اهداف و استراتژی های بازاریابی در مراحل عمر…

برگزاری کارگاه آموزشی 24 نکته تحلیل صورت های مالی ویژه مدیران

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «24 نکته تحلیل صورت های مالی ویژه مدیران» نموده است. در این کارگاه آموزشی دو روزه ، مدیران و کارشناسان با صورت های مالی تلفیقی، برنامه ریزی تداوم کسب و کار، تحلیل اقتصادی دریافت تسهیلات، ارتباط بین سودآوری و…

برگزاری کارگاه آموزشی اصول مذاکرات تجاری و استفاده از زبان بدن

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «اصول مذاکرات تجاری و استفاده از زبان بدن» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با مراحل و مهارت های مذاکره، پایه های مذاکرات تجاری و تنگفتار و به کارگیری آن در…

حضور مرکز مشاوره صندوق نوآوری و شکوفایی در حاشیه چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی

  مرکز مشاوره صندوق نوآوری شکوفایی، ارائه دهنده خدمات مشاوره تخصصی به شرکت‌های دانش بنیان در چهاردهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی میزبان شرکت‌های دانش بنیان استان اصفهان است. به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، در حاشیه این رویداد به بیش از 30 شرکت دانش بنیان مستقر در…

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین مالیات

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با قوانین مالیاتی مستقیم و ارزش افزوده» نموده است. در این کارگاه آموزشی دو روزه ، مدیران و کارشناسان باقوانین، مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده،ماخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات،کلیات و تعاریفمعافیت‌ها و…

تقویم خدمات یادگیری ویژه شرکت های دانش بنیان در زمستان 97

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی غیرمالی شرکت های دانش بنیان تقویم خدمات یادگیری در زمستان سال 97 را اعلام  نمود. در تقویم خدمات یادگیری پاییز 97 ، تعداد 26 کارگاه آموزشی در قالب 384ساعت آموزشی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی تعریف شده است. این کارگاه های آموزشی در حوزه های…

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با بازاریابی و تکنیک های تولید محتوا

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «تکنیک های تولید محتوا و بازاریابی محتوا» نموده است. در این دوره آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با فرآیندهای بازاریابی محتوا، چارچوب های بازاریابی محتوا، نویسندگی تاثیرگذار، رسانه های انتشار و فرایندهای بازاریابی محتوا  آشنا می…

برگزاری دوره آموزشی تجارت الکترونیک

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی « تجارت الکترونیک» نموده است. در این دوره آموزشی مدیران و کارشناسان با مفهوم تجارت الکترونیک، زیرساخت ها و مدل های تجارت الکترونیک، هوشمندی کسب و کار، تبلیغات در شبکه های اجتماعی و ابزارهای تبلیغات الکترونیک…

برگزاری دوره آموزشی مدیریت خرید و سفارشات خارجی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی « مدیریت خرید و سفارشات خارجی» نموده است. در این دوره آموزشی مدیران و کارشناسان با مراحل خرید خارجی، انواع اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های بانکی، اسناد بازرگانی، انواع بارنامه و اسناد بازرگانی آشنا می شوند.…

برگزاری کارگاه آموزشی اندازه گیری و تحلیل رضایت مشتریان در مدیریت ارتباط با مشتریان

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «اندازه گیری و تحلیل رضایت مشتریان در مدیریت ارتباط با مشتریان» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با خواسته ها و نیاز مشتریان، مدیریت تجربه مشتری، اندازه گیری و تحلیل رضایت مشتریان…

برگزاری کمپ شکار فرصت های نوآوری ویژه شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه مطالعاتی راهبردی بشرا پژوه اقدام به برگزاری  کمپ شکار فرصت های نوآوری ویژه شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی نموده است. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت:کمپ شکار فرصت های نوآوری زمان برگزاری: 17 آذرماه هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت…

برگزاری دوره آموزشی طراحی و خلق ارزش

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی «طراحی و خلق ارزش» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با تجزیه و تحلیل عوامل بیرونی موثر بر محصول و شناسایی نیروهای کلیدی، شناسایی فرصت های ایجاد ارزش، ارزیابی و ساخت پروتایپ…

برگزاری کارگاه آموزشی ارتقای مهارت های فروش

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی « ارتقای مهارت های فروش» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با تعریف فروش و اهداف فروش، قدرت تصمیم گیری فروشنده، مدیریت استرس در فروش و خلاقیت فروشنده آشنا می شوند. حوزه…

برگزاری کارگاه آموزشی پنجره واحد گمرک و قوانین جدید تشریفات ترخیص کالا

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «پنجره واحد گمرک و قوانین جدید تشریفات ترخیص کالا»  نموده است. در این کارگاه آموزشی دو روزه ، مدیران و کارشناسان با ارزش گذاری و قواعد مبدا، تشریفات قبل از اظهار، نگهداری کالا در اماکن گمرکی ، احراز…

کارگاه آموزشی تفکر سیستمی در سازمان

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «تفکر سیستمی در سازمان»  نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با متدولوژی سیستم دینامیک، رفتار در سیستم های پویا و حلقه های علی و معلولی آشنا می شوند حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان…

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت رفتار سازمانی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی « مدیریت رفتار سازمانی» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با عوامل موثر بر رفتار سازمانی و انواع انگیزه در کارکنان آشنا می شوند. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: مدیریت رفتار سازمانی زمان…

برگزاری کارگاه آموزشی حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی « حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با قراردادهای پیمانکاری، مراحل اجرای عملیات پیمانکاری و روش های شناسایی درآمد آشنا می شوند. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: حسابداری قراردادهای…

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی ویژه شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه مطالعاتی راهبردی بشرا پژوه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی « مدیریت منابع انسانی»ویژه شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با استراتژی های مدیریت منابع انسانی، اثربخشی آموزشی، مدیریت عملکرد کارکنان دانشی و مکانیزم های…

دکتر علی وحدت به عنوان « رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی» منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس جمهور و رئیس هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر علی وحدت به عنوان عضو و رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی منصوب شد. دکتر علی وحدت پیش از این مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) وزارت صنعت، معدن و تجارت…

برگزاری نشست آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور روسیه

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری نشست آموزشی «آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور روسیه» نموده است. در این نشست آموزشی نیم روزه ، مدیران و کارشناسان با شاخص های اقتصادی و تجاری روسیه و نقش این کشور در بازار جهانی، اعتبارسنجی و…

حمایت از شرکت های دانش بنیان برای حضور در دوره آموزشی MBA با رویکرد مدیریت فناوری و نوآوری

  انجمن مدیریت فناوری ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی تخصصی MBA با رویکرد مدیریت فناوری و نوآوری نموده است. این دوره آموزشی در 640 ساعت آموزشی و با هدف ارتقای آگاهی و دانش در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری، توسعه ظرفیت استفاده بهینه از توانایی ها و پتانسیل های…

ارائه 5 میلیارد تومان خدمات توانمندسازی به بیش از 2100 شرکت دانش‌بنیان

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی: تاکنون بیش از 2100 شرکت دانش‌بنیان توانسته‌اند از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنند. مرضیه شاوردی یکی از مأموریت‌های اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی را توانمندسازی شرکت‌‏های دانش‌بنیان و حمایت از شرکت‌های خصوصی در زمینه تجاری‌سازی دانست و افزود: بر این اساس همه شرکت‌های دانش‌بنیان اعم…

برگزاری دوره آموزشی اصول مکاتبات بازرگانی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی « اصول مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی » نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با انواع نامه های بازرگانی، ساختار، محتوا و سبک نامه  آشنا می شوند. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: اصول…

برگزاری کارگاه آموزشی حاکمیت شرکتی ویژه شرکت های دانش بنیان استان فارس

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه مطالعاتی راهبردی بشرا پژوه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی « حاکمیت شرکتی و جایگاه هیات مدیره در شرکت های ایرانی »ویژه شرکت های دانش بنیان استان فارس نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با مفهوم شناسی حاکمیت شرکتی و جایگاه…

برگزاری کارگاه آموزشی توسعه نوآوری در شرکت ها ویژه شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه مطالعاتی راهبردی بشرا پژوه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی « توسعه نوآوری در شرکت ها»ویژه شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با نقش نوآوری برای بقا و رشد در بازار ایران، لازمه نوآوری در…

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی « مدیریت منابع انسانی» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با مفهوم شناسی منابع انسانی، تجزیه و تحلیل و طراحی شغل، آموزش و توانمندسازی نیروها، مدیریت تعارض و روابط کار،  آشنا…

برگزاری کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری نشست آموزشی «اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل»  نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با مراحل و پایه های مذاکره، مهارت های مذاکره، اصول و آداب معاشرت و اهمیت آن در مذاکرات موفق آشنا می…

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قراردادهای پیمانکاری در قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با قراردادهای پیمانکاری در قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی» نموده است. در این کارگاه آموزشی دو روزه ، مدیران و کارشناسان با روابط حقوقی در پیمان ها، حقوق پیمانکاران، کانال های ارتباطی کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی و…

تقویم خدمات یادگیری موردحمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در پاییز 97

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی غیرمالی شرکت های دانش بنیان تقویم خدمات یادگیری در پاییز سال 97 را اعلام  نمود. در تقویم خدمات یادگیری پاییز 97 ، تعداد 21 کارگاه آموزشی در قالب259ساعت آموزشی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی تعریف شده است. این کارگاه های آموزشی در حوزه های استراتژی…

برگزاری نشست آموزشی آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور ترکیه

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری نشست آموزشی «آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور ترکیه» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با ویژگی های بازار ترکیه، امنیت در ترکیه، کشورهای صادرکننده کالا و خدمات به کشور…

برگزاری دوره آموزشی مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری در سازمانها

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری در سازمان ها» نموده است. در این دوره آموزشی مدیران و کارشناسان با فرهنگ استعداد و مدیریت جانشین پروری، ارزش ها و اصول جانشین پروری و مدل ها و رویکردهای جانشین…

برگزاری نشست آموزشی آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور چین

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری نشست آموزشی «آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور چین» نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان با اهمیت بازار چین، بررسی روندهای مصرف در بازار چین، تعرفه ها و استانداردهای ورود  کالا، اعتبار سنجی…

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت نوآوری در توسعه محصول

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «مدیریت نوآوری در توسعه محصول» نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان با ویژگی های توسعه محصول موفق، چالش های توسعه نوآوری، شناسایی فرصت و نیازهای بازار، طراحی مفهومی محصول، طرح ریزی نوآوری و توسعه محصول …

برگزاری کارگاه آموزشی هوشمندسازی کسب و کار با استفاده از نرم افزار Microsoft Power BI

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «هوشمندسازی کسب و کار با استفاده از نرم افزار Microsoft Power BI» نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان با اصول و مفاهیم هوشمندسازی کسب و کار، ارزیابی بلوغ شرکت، طراحی داشبوردهای حرفه ای و…

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بازاریابی و فروش با رویکرد انتخاب استراتژی های بازاریابی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «مدیریت بازاریابی و فروش با رویکرد انتخاب استراتژی های بازاریابی» نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان با جایگاه استراتژی بازاریابی در مدلسازی استراتژی سازمان، مفاهیم و فرآیند استراتژی بازاریابی و اهداف و استراتژی های بازاریابی…

برگزاری کارگاه آموزشی کار تیمی اثربخش ویژه شرکت های دانش بنیان استان یزد

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری صندوق پژوهش و فناوری کریمه اقدام به برگزاری  کارگاه آموزشی «کار تیمی اثربخش»  ویژه شرکت های دانش بنیان استان یزد نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با مراحل تشکیل تیم، تکنیک های اثربخشی تیم، تکنیک 6 کلاه تفکر و تکنیک…

برگزاری دوره آموزشی مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی ویژه شرکت های دانش بنیان استان یزد

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری صندوق پژوهش و فناوری کریمه اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مفاهیم مالی برای مفاهیم غیر مالی»  ویژه شرکت های دانش بنیان استان یزد نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با صورت های مالی و محیط گزارشگری مالی، اصول تحلیل صورت های مالی…

برگزاری کارگاه آموزشی مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مفاهیم مالی برای مفاهیم غیر مالی» نموده است. در این کارگاه آموزشی دو روزه ، مدیران و کارشناسان با صورت های مالی و محیط گزارشگری مالی، اصول تحلیل صورت های مالی بنگاه، بودجه بندی سرمایه ای، بودجه ریزی و حقوق…

مرحله دوم ارائه خدمت عارضه یابی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان آغاز شد

  شرکت های دانش بنیان برای موفقیت صرفا نمی توانند به توانمندی های فنی خود متکی باشند و نیازمند تقویت توان مدیریتی و سازمانی خود نیز می باشند. در این راستا دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام به حمایت از شرکت های دانش جهت استفاده از خدمت عارضه یابی…

برگزاری کارگاه آموزشی سرمایه گذاری جسورانه از نمای نزدیک

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «سرمایه گذاری جسورانه از نمای نزدیک» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان با منطق سرمایه گذاری، تفاوت سرمایه گذاران جسورانه شرکتی با دیگر سرمایه گذاران، شناخت سرمایه گذاران و نیاز استارتاپ ها…

برگزاری دوره آموزشی مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدیریت اسناد، مدارک و فن بایگانی» نموده است. در این دوره آموزشی مدیران و کارشناسان با کلیات مدیریت اسناد، تشکیل پرونده و انواع بایگانی، به کارگیری کامپیوتر در مدیریت اسناد بایگانی، تفکیک اسناد و مدارک…

برگزاری کارگاه آموزشی مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل با رویکرد مدل های بورس و بانک» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان با تحلیل توابع مالی در اکسل، تحلیل حساسیت اقتصادی پروژه، تحلیل حساسیت مدل…

برگزاری کارگاه آموزشی بازاریابی و بهینه سازی موتورهای جستجو SEO

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «بازاریابی و بهینه سازی موتورهای جستجو SEO» نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان با ارزش SEO بر فروش آنلاین و افزایش سهم بازار، الگوریتم های گوگل و ساختار نقشه سایت آشنا می شوند حوزه تخصصی: مدیریت…

برگزاری کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «تجزیه و تحلیل صورت های مالی» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان با سیستم های حسابداری، اجزای تشکیل دهنده گزارش مالی، نسبت های نقدینگی، نسبت های ارزیابی سهام در بازار و نسبت های…

حمایت از برگزاری کارگاه های آموزشی در محل شرکت های دانش بنیان

صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف توانمندسازی و ارتقای کیفی شرکت های دانش بنیان، اقدام به حمایت از برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی در محل شرکت های دانش بنیان می کند. در این خدمت، تمامی شرکت های دانش بنیان تولیدی نوع 1 و تولیدی نوع 2 با بیش از 20…

برگزاری کارگاه اموزشی راهکارهای انتخاب ورود به بازارهای صادراتی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «راهکارهای انتخاب ورود به بازارهای صادراتی» نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان با اهداف صادراتی، چگونگی مطالعه بازارهای صادراتی، راهکارهای نفوذ به بازارهای جهانی و استراتژی حضور مستمر در بازارهای صادراتی آشنا می شوند حوزه تخصصی: مدیریت…

برگزاری کارگاه آموزشی آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با ضرورت آسیب شناسی منابع انسانی، بررسی نحوه ارزیابی عملکرد منابع انسانی و آسیب های آن، آسیب شناسی رابطه کارکنان…

برگزاری کارگاه آموزشی آموزش بازرگانی بین الملل

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «آموزش بازرگانی بین الملل» نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان با اصول و کلیات تجارت، نحوه خرید و سفارش خارجی، اینکوترمز 2010، انواع روش های پرداخت بین المللی و امور ترخیص و گمرک کالا  آشنا…

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه حضور در مناقصات بین المللی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «نحوه حضور در مناقصات بین المللی» نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان با سازمان های بین المللی مرتبط با مناقصات، طبقه بندی مناقصات بین المللی،شناسایی سرفصل های مناقصات بین المللی و خرید اسناد  آشنا می…

برگزاری کارگاه آموزشی استراتژی های مالی کسب و کار

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «استراتژی های مالی کسب و کار» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان با ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمانی و استراتژی های مالی، انواع استراتژی های کسب و کار ،برنامه ریزی مالی بنگاه اقتصادی، تجزیه…

برگزاری دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با روش های طراحی استراتژی منابع انسانی،استراتژی های روابط انسانی، فرآیند مدیریت استراتژیک منابع انسانی آشنا می شوند.…

برگزاری کارگاه آموزشی تحقیق و توسعه و نقش و استمرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «تحقیق و توسعه و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با جایگاه تحقیقات توسعه ای در بنگاه ها، نقش واحدهای…

برگزاری نشست آموزشی آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور روسیه

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری نشست آموزشی «آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور روسیه» نموده است. در این دوره آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با شاخص های اقتصادی و تجاری روسیه، پیشینه ی روابط دوجانبه، مسایل بانکی و روش های…

برگزاری کارگاه آموزشی زبان انگلیسی و مکاتبات بازرگانی بین الملل

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «زبان انگلیسی  و مکاتبات بازرگانی بین الملل» نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان با فرآیند تجارت بین الملل، برنامه ریزی و استراتژی در مکاتبات، ساختار و چارچوب نامه های بازرگانی و الزامات موفقیت در مکاتبات، …

برگزاری کارگاه آموزشی روش های متداول پرداخت در تجارت بین الملل با تاکید بر اعتبارات اسنادی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «روش های متداول پرداخت در تجارت بین الملل با تاکید بر اعتبارات اسنادی» نموده است. در این کارگاه آموزشی دو روزه ، مدیران و کارشناسان با مدیران و کارشناسان با روش های متداول پرداخت، تنظیم اسناد، انواع اعتبارات اسنادی و…

برگزاری کارگاه آموزشی مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مفاهیم مالی برای مفاهیم غیر مالی» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با صورت های مالی و محیط گزارشگری مالی، اصول تحلیل صورت های مالی بنگاه، بودجه بندی سرمایه ای، بودجه ریزی و…

برگزاری دوره آموزشی بازاریابی محتوایی ویژه شرکت های دانش بنیان استان مازندران

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری پارک علم و فناوری استان مازندران  اقدام به برگزاری دوره آموزشی «بازاریابی محتوایی»  ویژه شرکت های دانش بنیان استان مازندران نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با فرآیند بازاریابی محتوایی، روش ایجاد محتوای مناسب سازمان آشنا می شوند. این دوره های آموزشی در…

برگزاری کارگاه آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «حسابداری حقوق و دستمزد» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با محاسبات حق بیمه، معافیت ها، لیست بیمه کارکنان، محاسبات مالیات حقوق، نرم افزار سازمان تامین اجتماعی آشنا می شوند. حوزه…

تقویم خدمات یادگیری ویژه شرکت های دانش بنیان در سال 97

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی غیرمالی شرکت های دانش بنیان تقویم خدمات یادگیری در بهار و تابستان سال 97 را اعلام  نمود. در تقویم خدمات یادگیری شش ماهه اول سال 97 ، تعداد 40 کارگاه آموزشی در قالب461ساعت آموزشی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی تعریف شده است. این کارگاه های آموزشی…

مدارک لازم برای دریافت حمایت استاندارد و مجوزها (ویژه درخواست های سال 96)

  مدارک لازم برای  دریافت حمایت  استاندارد و مجوزها (ویژه درخواست های سال 96)   قابل توجه شرکت های دانش بنیان که فرآیند دریافت استاندارد و مجوز را به اتمام رسانده اند 1-حمایت ها و تسهیلات مالی صرفا پس از اخذ مدرک استاندارد پرداخت می شود. 2-مدارکی که پس از…

تعویق فراخوان شرکت های فعال در حوزه خدمات مشاوره و اخذ استاندارهای ملی و بین المللی سال 1397

  به اطلاع شرکت های شرکت های ارائه دهنده خدمات مشاوره و اخذ استاندارهای ملی و بین المللی متقاضی عضویت درشبکه ملی توانمندسازی می رساند باتوجه به تصمیمات مدیریتی و تا هنگام تصویب حمایت های سال 97 ، فراخوان به تعویق می افتد. در صورت تصویب حمایت های بلاعوض حوزه استاندارد…

برگزاری کارگاه آموزشی تکمیل مستندات و دریافت مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «تکمیل مستندات و دریافت مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی» نموده است. در این دوره آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با کلاس بندی تجهیزات پزشکی، فرآیند دریافت مجوز وزارت بهداشت، نحوه تکمیل چک لیست الزامات اساسی  آشنا…

برگزاری کارگاه آموزشی روش ها و ابزارهای جذب نیروی انسانی متناسب

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «روش ها و ابزارهای جذب نیروی انسانی متناسب» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با ابزارهای جدید جذب نیروی انسانی، روش های استخراج شایستگی، روش های عملیاتی شناخت تیپ های شغلی آشنا می شوند. حوزه…

ارائۀ بیش از 9300 نفر ـ ساعت آموزش ‏های مدیریتی ویژۀ شرکت‏های دانش ‏بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی

  با راه ‏اندازی خدمات توانمندسازی از سال 94، صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی و ارتقای کیفی شرکت‏های دانش‏ بنیان از حضور شرکت‏های دانش ‏بنیان در کارگاه‏ های آموزشی حمایت می‏ کند به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، طی دورۀ  19ماهه تا بهمن 96، 700 شرکت…

برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با ارزهای رمزنگاری شده و تکنولوژی block chain

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با ارزهای رمز نگاری شده و تکنولوژی بلاک چین» نموده است. در این سمینار آموزشی مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان با مفاهیم بیت کوین، تکنولوژی زنجیره ی بلوکی، راه های خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده…

حمایت گسترده صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان جهت حضور در 50 نمایشگاه بین المللی داخلی در سال 1397

  صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توسعه بازار و گسترش همکاری های فناورانه شرکت های دانش بنیان اقدام به ارائه حمایت بلاعوض از حضور شرکت های دانش بنیان (نوپا و تولیدی) در نمایشگاه های تخصصی ملی در سال 1396 نمود. این نمایشگاه ها با استقبال شرکت های دانش بنیان…

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین جذب سرمایه گذاری خارجی

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «قوانین جذب سرمایه گذاری خارجی» نموده است. در این دوره آموزشی، مدیران و کارشناسان با معرفی سازمان سرمایه گذاری خارجی، استراتژی های تامین مالی پروژه، تعاریف سرمایه گذاری خارجی و مراحل سرمایه گذاری آشنا می شوند حوزه تخصصی: مدیریت…

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت مشتری ویژه استان اصفهان

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت مشتری»  ویژه شرکت های دانش بنیان استان اصفهان نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با کاربرد CRM، موارد شکست و موفقیت CRM،…

برگزاری کارگاه آموزشی تحقیقات بازار و اصول بازاریابی حرفه ای ویژه استان اصفهان

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «تحقیقات بازار و اصول بازاریابی حرفه ای»  ویژه شرکت های دانش بنیان استان اصفهان نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با مفاهیم بازاریابی، روش های طراحی پرسشنامه، انواع روش های تحقیق،…

خدمات بدون مرز توانمندسازی شرکت های دانش بنیان

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای برنامۀ عملیاتی شرکت دانا آموزش استانی ویژۀ شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در استان اصفهان را فعال کرده است. صندوق نوآوری و شکوفایی برای بهره‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان فعال همۀ استان‌های کشور از خدمات توانمندسازی- خدمت یادگیری (حضور در کارگاه‌های آموزشی) خدمات بدون مرز را…

برگزاری کارگاه آموزشی مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل» نموده است.    حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت:مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل زمان برگزاری:9 الی 17 اسفند هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 75 درصدی از…

برگزاری کارگاه آموزشی اصول تهیه و تنطیم قراردادهای بین المللی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «اصول تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی» نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان با محصول و چگونگی تعریف آن، عدم افشای اطلاعات و محرمانگی، حل و فصل اختلافات آشنا می شوند حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان…

دهمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : قانون تجارت/ حقوق تجارت

دهمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : آشنایی با حقوق تجارت  شیوه برگزاری : آنلاین کد خدمت : 69601001 سرفصل های دوره:             آشنایی با قانون تجارت/ حقوق تجارت ارائه دهنده :       دکتر علیرضا شمشیری مخاطبان:         کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی زمان:   دوشنبه 7 اسفندماه  دی…

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از حضور شرکت های دانش بنیان در جوایز

بهره وری در سازمان دهی صنایع هر کشوری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. لذا بررسی عواملی که می تواند زمینه مناسب برای رقابت در میان عاملان اقتصادی، جهت رقابتی تر شدن فعالیت شرکت ها درصنعت و بازارها را ایجاد نماید، ضروری می باشد. رقابت پذیری بعنوان ابزاری برای رسیدن…

آغاز ارائه خدمات گسترده مشاوره تخصصی کسب و کار ویژه شرکت های دانش بنیان

  آغاز ارائه خدمات مشاوره تخصصی کسب و کار ویژه شرکت های دانش بنیان مرکز مشاوره شکوفایی همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ، دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای طرح راهبردی توانمندسازی اختصاصی و با هدف کمک به حل مشکلات شرکت های دانش بنیان اقدام به ارائه…

برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل رقبا (شناخت بازار)

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «تحلیل رقبا (شناخت بازار)» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با تقسیم بندی بازار، شیوه های ارتباط با مخاطبین و شناخت رقبا  آشنا می شوند. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: تحلیل رقبا (شناخت بازار) زمان…

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت مشتریان

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت مشتری» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با موارد کاربرد CRM، روش های جذب مشتریان، رضایت و وفاداری مشتریان و شرح وظایف…

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند عارضه یابی شرکت های دانش بنیان

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی اختصاصی شرکت های دانش بنیان خدمت عارضه یابی را رونمایی می کند. موفقیت سازمان ها مبتنی بر شیوه های کمی و کاملا منطقی نیست، بلکه بیشتر به عوامل غیرقابل اندازه گیری نظیر انسان ها، کیفیت کار و خدمات مشتری و از…

برگزاری کارگاه آموزشی زبان انگلیسی تجارت و مکاتبات بین الملل

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «زبان انگلیسی تجارت و مکاتبات بین الملل» نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان با فرآیند تجارت بین الملل، برنامه ریزی و استراتژی در مکاتبات، ساختار و چارچوب نامه های بازرگانی و الزامات موفقیت در مکاتبات، …

برگزاری کارگاه آموزشی برندینگ بین الملل

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «برندینگ بین الملل» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه، مدیران و کارشناسان با مزایای برندسازی، سطوح برندسازی در صادرات، راهبردهای تعمیم برند در صادرات، ایجاد تمایز و رابطه آن با فرآیند بازاریابی و عناصر برند آشنا می…

برگزاری نشست آموزشی آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور ترکیه

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری نشست آموزشی «آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور ترکیه» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با ویژگی های بازار ترکیه، امنیت در ترکیه، کشورهای صادرکننده کالا و خدمات به کشور…

نهمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : دوره جامع بازرگانی خارجی و خرید خارجی

نهمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران :   دوره جامع بازرگانی خارجی و خرید خارجی   شیوه برگزاری : حضوری کد خدمت : 69600901 سرفصل های دوره:              دوره جامع بازرگانی خارجی و خرید خارجی ارائه دهنده :      دکتر  مسعودی مخاطبان:         کارگزاران صندوق نوآوری و…

برگزاری کارگاه آموزشی مهندسی فروش

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مهندسی فروش» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با انواع ممیزی در فروش، استراتژی فروش و پیش بینی فروش آشنا می شوند. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت:مهندسی فروش زمان برگزاری: پنج شنبه12 بهمن ماه هزینه:…

برگزاری کارگاه آموزشی قراردادهای پیمانکاری در قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با قراردادهای پیمانکاری در قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی» نموده است. در این کارگاه آموزشی دو روزه ، مدیران و کارشناسان با روابط حقوقی در پیمان ها، حقوق پیمانکاران، کانال های ارتباطی کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی…

برگزاری کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری نشست آموزشی «اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل»  نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با مراحل و پایه های مذاکره، مهارت های مذاکره، اصول و آداب معاشرت و اهمیت آن در مذاکرات موفق آشنا…

برگزاری کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «تجزیه و تحلیل صورت های مالی» نموده است. در این کارگاه آموزشی دو روزه ، مدیران و کارشناسان با اجزای تشکیل دهنده گزارش مالی، انواع تکنیک های تجزیه و تحلیل صورت های مالی، نسبت های ارزیابی سهام در بازار،نسبت…

برگزاری کارگاه آموزشی استفاده موثر از قانون و آیین نامه های مناقصات

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «استفاده موثر از قانون و آیین نامه های مناقصات» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با انعقاد قرارداد با مشاوران، پیمانکاران و تامین کنندگان، اختیارات قانونی مناقصه گزار، ضوابط شکایت و رسیدگی به…

برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک های بازاریابی مدرن

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «تکنیک های بازاریابی مدرن» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با فروش و اهداف فروش، تکنیک های متقاعد کردن مشتریان  آشنا می شوند. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت:تکنیک های بازاریابی…

برگزاری کارگاه آموزشی مذاکره برای فروش (تعامل تجاری)

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مذاکره برای فروش» نموده است. در این کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان با مذاکره سالم در فروش و بازاریابی، جایگاه کسب اعتماد و درآمد در بازاریابی، آداب کسب و کار و تعاملات تجاری آشنا می شوند.…

برگزاری کارگاه آموزشی تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری نشست آموزشی «تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی»  نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با کاربردهای دیجیتال مارکتینگ، ابزارهای دیجیتال مارکتینگ  آشنا می شوند حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت:تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی زمان…

برگزاری کارگاه آموزشی روش های متداول پرداخت در تجارت بین المللی با تاکید بر اعتبارات اسنادی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «روش های متداول پرداخت در تجارت بین المللی با تاکید بر اعتبارات اسنادی» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با روش های متداول پرداخت، تنظیم اسناد، انواع اعتبارات اسنادی و اصلاحات اینکوترمز آشنا می شوند.…

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین مالیات بر ارزش افزوده

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «قوانین مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات جدید قوانین مالیات های مستقیم» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با روش رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات، مشوق های جدید مالیاتی و قوانین مالیات بر…

حمایت از برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در محل شرکت های دانش بنیان ویژه استان خراسان رضوی و البرز

صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی و ارتقای کیفی شرکت های دانش بنیان از برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در محل شرکت های دانش بنیان حمایت می کند. این کارگاه های آموزشی در محل شرکت های دانش بنیان صنعتی و تولیدی که بالای 20 نفر نیروی انسانی دارند برگزار…

هفتمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : آشنایی با قوانین مالیاتی

هفتمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : آشنایی با قوانین مالیاتی  شیوه برگزاری : آنلاین کد خدمت : 69600701 سرفصل های دوره:             آشنایی با قوانین مالیاتی  ارائه دهنده :       دکتر قاسم موذنی  مخاطبان:         کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی زمان: باتوجه به مدت زمان کلاس،…

برگزاری کارگاه آموزشی بازاریابی اینترنتی بین الملل

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری نشست آموزشی «بازاریابی اینترنتی بین الملل-ایجاد و مدیریت کمپین تبلیغاتی Google Adwords»  نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با اهمیت بازاریابی دیجیتال، استراتژی های بازاریابی دیجیتال، انواع رسانه های تبلیغاتی، ارزیابی کمپین بازاریابی، بازاریابی…

ششمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران :اصول و فنون مذاکرات تجاری

ششمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران :  اصول و فنون مذاکرات تجاری   شیوه برگزاری : حضوری کد خدمت : 69600601-69600602 سرفصل های دوره:             اصول و فنون مذاکرات تجاری ارائه دهنده :       مهندس سیف اللهی مخاطبان:         کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی زمان: باتوجه…

حمایت از برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در محل شرکت دانش بنیان-ویژه استان مرکزی و آذربایجان شرقی

  صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی و ارتقای کیفی شرکت های دانش بنیان از برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در محل شرکت های دانش بنیان حمایت می کند. این کارگاه های آموزشی در محل شرکت های دانش بنیان صنعتی و تولیدی که بالای 20 نفر نیروی انسانی دارند…

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه رسیدگی و پیگیری اعتراضات مالیاتی

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «نحوه رسیدگی و پیگیری اعتراضات مالیاتی» نموده است.  حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت:نحوه رسیدگی و پیگیری اعتراضات مالیاتی زمان برگزاری: پنج شنبه 21 دی ماه هزینه:  شرکت های دانش بنیانی که در این دوره شرکت نمایند مشمول حمایت 75 درصدی از…

کارگاه آموزشی تکمیل اظهارنامه مالیاتی دانش بنیان و سامانه گزارشات خرید و فروش فصل

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «تکمیل اظهارنامه مالیاتی دانش بنیان و سامانه گزارشات خرید و فروش فصل» نموده است.    حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت:تکمیل اظهارنامه مالیاتی دانش بنیان و سامانه گزارشات خرید و فروش فصل زمان برگزاری: پنج شنبه 21 دی ماه هزینه:…

برگزاری کارگاه آموزشی اصول ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «اصول ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با  امکانسنجی، تعاریف و فرایند انجام، جریانات نقدی آزاد بنگاه و صاحبان سرمایه، ریسک، بازده و نرخ هزینه فرصت، خالص ارزش حال بنگاه…

برگزاری نشست آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور افغانستان

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری نشست آموزشی «آشنایی با ساختار و فرصت های تجارت با کشور افغانستان» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با ویژگی های بازار افغانستان، امنیت در افغانستان، کشورهای صادرکننده کالا و خدمات به کشور…

حمایت از برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در محل شرکت های دانش بنیان ویژه استان فارس، مازندران و یزد

صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی و ارتقای کیفی شرکت های دانش بنیان از برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در محل شرکت های دانش بنیان حمایت می کند. این کارگاه های آموزشی در محل شرکت های دانش بنیان صنعتی و تولیدی که بالای 20 نفر نیروی انسانی دارند برگزار…

برگزاری کارگاه آموزشی فرآیندهای گمرک و تشریفات ترخیص کالا

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «فرآیندهای گمرک و تشریفات ترخیص کالا» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با مراحل ثبت سفارش کالا، قوانین گمرکی، تعرفه های کالا، انواع ضمانت نامه های بانکی و نحوه استفاده آن…

تقویم زمستانی خدمات یادگیری دفتر توانمندسازی اعلام شد

  دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی غیرمالی شرکت های دانش بنیان تقویم خدمات یادگیری در فصل زمستان را اعلام  نمود. در تقویم خدمات یادگیری شش ماهه چهارم سال 96 ، تعداد 32 کارگاه آموزشی در قالب 342 ساعت آموزشی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی تعریف شده…

حمایت از برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در محل شرکت دانش بنیان-ویژه استان خوزستان-سمنان-گیلان و هرمزگان

صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی و ارتقای کیفی شرکت های دانش بنیان از برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در محل شرکت های دانش بنیان حمایت می کند. این کارگاه های آموزشی در محل شرکت های دانش بنیان صنعتی و تولیدی که بالای 20 نفر نیروی انسانی دارند برگزار…

برگزاری کارگاه آموزشی آنچه کارفرمایان در خصوص تعهدات و خدمات تامین اجتماعی باید بدانند

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «آنچه کارفرمایان در خصوص تعهدات و خدمات تامین اجتماعی باید بدانند» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با تکالیف و تعهدات کارفرمایان در قبال سازمان تامین اجتماعی، قوانین، مقررات ناظر بر فرآیند و چگونگی ارتباط…

برگزاری کارگاه آموزشی ارزشگذاری سهام شرکت ها

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «ارزشگذاری سهام شرکت ها» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با مفاهیم و مدل های ارزشگذاری، ارزشگذاری پروژه ها و طرح های توسعه و تاثیر آن در ارزش شرکت، مدل های نسبی و…

حمایت از برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در محل شرکت دانش بنیان-ویژه استان قم و کرمان

  صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی و ارتقای کیفی شرکت های دانش بنیان از برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در محل شرکت های دانش بنیان حمایت می کند. این کارگاه های آموزشی در محل شرکت های دانش بنیان صنعتی و تولیدی که بالای 20 نفر نیروی انسانی دارند…

پنجمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : فهم و تحلیل صورت های مالی

پنجمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران :  فهم و تحلیل صورت های مالی   شیوه برگزاری : حضوری کد خدمت : 69600501-69600502 سرفصل های دوره:              فهم و تحلیل صورت های مالی ارائه دهنده :       دکتر آرش تحریری مخاطبان:         کارگزاران صندوق نوآوری و…

برگزاری کارگاه آموزشی قیمت گذاری فناوری

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «قیمت گذاری فناوری» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با مفهوم ارزش گذاری و قیمت گذاری فناوری، تعیین اهداف، چالش ها و روش های ارزش گداری و روش های ارزشگذاری فناوری  آشنا…

حمایت از برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در محل شرکت های دانش بنیان- ویژه استان قزوین، کرمانشاه، گلستان و همدان

  صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توانمندسازی و ارتقای کیفی شرکت های دانش بنیان از برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در محل شرکت های دانش بنیان حمایت می کند. این کارگاه های آموزشی در محل شرکت های دانش بنیان صنعتی و تولیدی که بالای 20 نفر نیروی انسانی دارند…

برگزاری کارگاه آموزشی برندینگ بین الملل

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «برندینگ بین الملل» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با مزایای برندسازی در صادرات، روش ها و جنبه های ایجاد برند قدرتمند در کسب و کار بین الملل، راهبردهای تعمیم برند در صادرات و عناصر…

برگزاری کارگاه آموزش بازرگانی بین الملل

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «آموزش بازرگانی بین الملل» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با اصول و کلیات تجارت، نحوه خرید و سفارش خارجی، اینکوترمز 2010، انواع روش های پرداخت بین المللی، امور گمرکی و…

حمایت از برگزاری دوره های آموزشی در مکان شرکت های دانش بنیان تولیدی و صنعتی

صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف توانمندسازی و ارتقای کیفی شرکت های دانش بنیان، اقدام به حمایت از برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی در محل شرکت های دانش بنیان می کند. در این خدمت، تمامی شرکت های دانش بنیان صنعتی و تولیدی با بیش از 20 نفر نیروی انسانی می…

برگزاری کارگاه آموزشی همکاری های فناورانه و نوآوری باز

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «همکاری های فناورانه و نوآوری باز» نموده است. در این دوره آموزشی دو روزه، مدیران و کارشناسان با نوآوری بسته و باز و مدیریت آن، ارتباط مدل کسب و کار با نوآوری باز، انواع مدل های همکاری، چالش…

برگزاری نشست آشنایی با ساختار، نحوه تعاملات و تجارت با عراق

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری «نشست آشنایی با ساختار و نحوه تعاملات و تجارت با عراق» نموده است. در این نشست آموزشی  ، مدیران و کارشناسان بازرگانی با روش های ورود به بازار، تبلیغات و اطلاع رسانی و روش های نفود در بازار عراق آشنا می…

برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک های تولید محتوا و بازاریابی محتوا

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «تکنیک های تولید محتوا و بازاریابی محتوا» نموده است. در این دوره آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با فرآیندهای بازاریابی محتوا، چارچوب های بازاریابی محتوا، نویسندگی تاثیرگذار، رسانه های انتشار و فرایندهای بازاریابی محتوا  آشنا…

چهارمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : انواع عقود مالی و قوانین مربوطه/ اصول حقوقی تنظیم قراردادهای تجاری

  چهارمین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : انواع عقود مالی و قوانین مربوطه/ اصول حقوقی تنظیم قراردادهای تجاری    شیوه برگزاری : حضوری کد خدمت : 69600401-69600402 سرفصل های دوره:              انواع عقود مالی و قوانین مربوطه             اصول حقوقی تنظیم…

اول آذرماه : پایان مهلت ثبت درخواست حمایتی استانداردهای ملی و بین المللی سال96

    به اطلاع کلیه شرکت های دانش بنیان می رساند حسب تصمیم مدیریت توانمندسازی و باتوجه به زمان مورد نیاز جهت انجام فرآیند مشاوره و پیاده سازی استانداردها ،  مهلت ارائه در خواست  جهت دریافت حمایت های اخذ استانداردهای ملی و بین المللی توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی  در…

برگزاری کارگاه آموزشی قراردادهای انتقال فناوری

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «قراردادهای انتقال فناوری» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با اشکال و روش های انتقال فناوری، قراردادهای لیسانس، مزایا و محاسن قراردادهای لیسانس برای دهنده و گیرنده  آشنا می شوند حوزه تخصصی: استراتژی،…

برگزاری کارگاه آموزشی چاپ سه بعدی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری موسسه ساخت افزایشی و  موسسه بین المللی zamstec اقدام به برگزاری دوره آموزشی تخصصی «چاپ سه بعدی» نموده است. در این دوره آموزشی  ، شرکت های دانش بنیان با فناوری چاپ سه بعدی، روش های پیشرفته طراحی با کامپیوتر برای چاپ سه بعدی، مواد و فلامینتهای جدید…

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با فرآیند دریافت حمایت و الزامات استانداردهای ملی و بین المللی

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف توانمندسازی و کیفی سازی شرکت های دانش بنیان، اقدام به حمایت از شرکت ها جهت اخذ استانداردها و مجوزهای بین المللی می نماید. (مشاهده صفحه حمایت ها) به همین منظور جهت آشنایی شرکت های دانش بنیان با مباحث پایه سیستم مدیریت کیفیت…

برگزاری کارگاه آموزشی مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مفاهیم مالی برای مفاهیم غیر مالی» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با صورت های مالی و محیط گزارشگری مالی، اصول تحلیل صورت های مالی بنگاه، بودجه بندی سرمایه ای، بودجه ریزی…

برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات جدید قوانین مالیات مستقیم

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با قوانین مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات جدید قوانین مالیات مستقیم» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با روش رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات، مشوق های جدید مالیاتی و قوانین…

برگزاری کارگاه آموزشی تکمیل مستندات و دریافت مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «تکمیل مستندات و دریافت مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی» نموده است. در این دوره آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با کلاس بندی تجهیزات پزشکی، فرآیند دریافت مجوز وزارت بهداشت، نحوه تکمیل چک لیست الزامات اساسی  آشنا…

برگزاری کارگاه اموزشی مکانیزم های تضمین درآمد در صنعت IT و تلکام

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مکانیزم های تضمین درآمد در صنعت IT و تلکام» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با حوزه های عملکردی تضمین درآمد، مبانی مخابرات، حفاطت از جریان درآمدی و سود سازمان و مبانی فرایندهای…

برگزاری دوره آموزشی قوانین حقوقی و کیفری اسناد تجاری-چک و سفته

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «قوانین حقوقی و کیفری اسناد تجاری -چک و سفته» نموده است. در این دوره آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان مالی با شرایط لازم جهت ضمانت اجرای حقوقی چک و سفته، مقررات حاکم بر وصف کیفری…

حمایت بلاعوض از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های تخصصی بین المللی

صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توسعه بازار و گسترش همکاری های فناورانه شرکت های دانش بنیان اقدام به ارائه حمایت بلاعوض از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های تخصصی بین الملی نموده است. دفتر توانمندسازی صندوق در قالب برنامه راهبردی توانمندسازی و کیفی سازی شرکت های دانش…

برگزاری کارگاه آشنایی با قراردادهای پیمانکاری

  صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با قراردادهای پیمانکاری در قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با روابط حقوقی در پیمان ها، تکالیف و حقوق پیمانکاران در قوانین و مقررات اجتماعی،…

ارائه تسهیلات حمایتی دریافت کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا استان‌ها

آغاز ارائه تسهیلات حمایتی دریافت کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و استان‌ها دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اقدام به ارایه خدمات حمایتی ویژه شرکت های دانش بنیان جهت دریافت و تمدید کارت بازرگانی…

سومین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : بررسی الزامات ارزیابی طرح ها در فرآیند برونسپاری

  سومین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : بررسی الزامات ارزیابی طرح ها در فرآیند برونسپاری   زمان : پنج شنبه 27/7/96 ، ساعت 9:30 صبح شیوه برگزاری : آنلاین  کد خدمت : 69600301 سرفصل های دوره:          الزامات و سیاست های صندوق در ارزیابی طرح ها ارائه…

برگزاری کارگاه آموزشی استفاده موثر از قانون و آیین نامه های مناقصات

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «استفاده موثر از قانون و آیین نامه های مناقصات» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با انعقاد قرارداد با مشاوران، پیمانکاران و تامین کنندگان، اختیارات قانونی مناقصه گزار، ضوابط شکایت و رسیدگی به…

برگزاری کارگاه آموزشی انواع تضامین در معاملات

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مالی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «شناخت و کاربرد دقیق و سریع انواع تضامین در معاملات » نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با آیین نامه ها و شمول قراردادها، تضمین پیش پرداخت و تضامین مزایده ها  آشنا…

حمایت بلاعوض از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های تخصصی ملی

صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توسعه بازار و گسترش همکاری های فناورانه شرکت های دانش بنیان اقدام به ارائه حمایت بلاعوض از حضور شرکت های دانش بنیان (نوپا و تولیدی)  در نمایشگاه های تخصصی ملی نموده است. دفتر توانمندسازی صندوق در قالب برنامه راهبردی توانمندسازی و کیفی سازی شرکت…

دومین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران : امور نظارت طرح های شرکت های دانش بنیان

  دومین کارگاه آموزشی توانمندسازی کارگزاران :  امور نظارت طرح های شرکت های دانش بنیان زمان : پنج شنبه 13/7/96 ، ساعت 10 صبح شیوه برگزاری : آنلاین     سرفصل های دوره: مربوط به فرآیندهای نظارت بر طرح ها شامل:                  فرآیندها و…

برگزاری کارگاه آموزشی انتقال تجربیات مدیریتی کسب و کارهای دانش بنیان

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «انتقال تجربیات مدیریتی کسب و کارهای دانش بنیان » نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با روش های انتخاب مدل استراتژی مناسب درشرکت ها، تجربه های برنامه ریزی استراتژیک در بنگاه ها،…

برگزاری نشست تدوین ره نگاشت توسعه نوآوری شرکت های دانش بنیان فعال در رشته فناوری پروبیوتیک

توسعه و پیشرفت اقتصاد دانش بنیان وابستگی جدی به توسعه نوآوری در شرکت های دانش بنیان دارد، در همین راستا شرکت هایی که با صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری نموده اند، توانسته اند طرح های نوآورانه و فناوری ارزشمندی را به اجرا بگذارند. این شرکت ها هم اکنون در قالب…

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت منابع انسانی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدیریت منابع انسانی» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان منابع انسانی با چالش های شرکت های دانش بنیان در جذب و حفظ نیروی انسانی،ابزارها و استراتژی های جذب و به کارگیری…

مراسم پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری IRAMIT2016

مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری  IRAMIT2016  با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر نهادهای مرتبط  در روز  سه  شنبه 7 شهریورماه ساعت 13:30 الی 18:30 مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی  برگزار گردید.   سخنرانی جناب آقای…

وبینار آموزشی میزان، چگونگی و فرآیند دریافت حمایت های مربوط به استانداردها و مجوزهای ملی و بین المللی

  عنوان دوره:                           آشنایی با فرآیند  اخذ  حمایت های دفتر توانمندسازی در حوزه استانداردها و مجوزهای ملی و بین المللی       سرفصل دوره:                   کدام استانداردها و مجوزها مورد حمایت…

برگزاری دوره آموزشی تخصصی پرورش مدیر صادرات

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت مدیریت فناوری آینده اندیشان اقدام به برگزاری دوره آموزشی تخصصی پرورش مدیر صادرات نموده است. در این دوره آموزشی که با همکاری دانشگاه لایپزیک و موسسه CONOSCOPE برگزار می شود، مدیران شرکت های دانش بنیان که دارای توانمندی صادراتی هستند با توسعه پروژه های…

نشست هم اندیشی با صادرکننده های گواهی نامه های استاندارد CB

  . در راستای طرح راهبردی شرکت رقابت پذیر و با هدف ارتقاء عملکرد شرکت های دانش بنیان از طریق رعایت استانداردهای ملی و بین المللی، دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در تاریخ ۱۰ مردادماه سالجاری اقدام به برگزاری نشست هم اندیشی با حضور جمعی از صادرکننده های گواهی…

برگزاری کارگاه آموزشی اصول مذاکرات تجاری

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «اصول مذاکرات تجاری» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با مراحل و مهارت های مذاکره، پایه های مذاکرات تجاری  آشنا می شوند. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه عنوان خدمت: اصول مذاکرات تجاری زمان برگزاری: پنج…

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ریسک در شرکت های دانش بنیان

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدیریت ریسک در شرکت های دانش بنیان» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان برنامه ریزی و ایجاد برنامه مدیریت ریسک، شناسایی ریسک ها، ابزارها و تکنیک های شناسایی ریسک ها، پایش،…

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدیریت فرایندهای کسب و کار» ویژه شرکت های صنعتی و تولیدی نموده است. در این کارگاه آموزشی یدو روزه ، مدیران و کارشناسان با مفهوم فرآیندهای کسب و کار و معماری آنها، نمادهای نگاشت فرآیندها و…

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نظام جامع مدیریت استراتژی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت مهندسین مشاور پارسیان هوشمند اقدام به برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با نظام جامع مدیریت استراتژی» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان فنی با سیستم های ارزیابی عملکرد، تدوین  استراتژی و دلایل شکست استراتژی ها آشنا می شوند. حوزه تخصصی: استراتژی،…

برگزاری دوره آموزشی : آشنایی با فرآیند دریافت حمایت و الزامات استانداردهای ملی و بین المللی

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف توانمندسازی و کیفی سازی شرکت های دانش بنیان، اقدام به حمایت از شرکت ها جهت اخذ استانداردها و مجوزهای بین المللی می نماید. در همین راستا شرکت های دانش بنیان نیازمند مشاورانی جهت اصلاح فرآیندها و فعالیت های خود جهت اخذ استاندارد…

برگزاری کارگاه آموزشی تحلیل روند توسعه فناوری بر اساس تحلیل پتنت

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «روش های تحلیل روند توسعه فناوری بر اساس تحلیل پتنت» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با اجزای پتنت، شرایط احراز پتنت و نحوه ی به کارگیری پتنت آشنا می شوند. حوزه…

آغاز حمایت از اخذ و مشاوره استانداردهای ملی و بین المللی

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف  افزایش بهره وری و توان رقابتی شرکت های دانش بنیان و تسهیل ورود محصولات دانش بنیان به بازارهای جدید و در راستای اجرای طرح راهبردی شرکت رقابت پذیر اقدام به ارائه ۱۷ خدمت حمایتی از اخذ و مشاوره  استانداردها و مجوزهای ملی…

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت جلسات تجاری و زبان بدن

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدیریت جلسات تجاری و زبان بدن» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان با مبانی مدیریت جلسات، اهمیت زبان بدن، باید و نباید ها در جلسات تجاری و آداب معاشرت در…

پایان مهلت اخذ استانداردهای ملی و بین المللی مربوط به درخواست های تائید شده سال 95

    پایان مهلت اخذ استانداردهای ملی و بین المللی مربوط به درخواست های تائید شده سال 95 (آغاز حمایت های اخذ استانداردهای ملی و بین المللی سال 1396 از 15 تیرماه) به اطلاع کلیه شرکت های دانش بنیان می رساند با توجه به اطلاعیه های دفتر توانمندسازی در تاریخ…

برگزاری کارگاه آموزشی تکالیف مالیاتی شرکت های دانش بنیان

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «تکالیف مالیاتی شرکت های دانش بنیان» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان مالی با معافیت های مالیاتی، نحوه محاسبه مالیات عملکرد و مراحل رسیدگی به اظهارنامه و ... آشنا می…

ارائه خدمات مشاوره تخصصی در حوزه های منابع انسانی و فرآیندها و مشاوره مالی-لیزینگ و ضمانتنامه

ارائه خدمات مشاوره تخصصی در حوزه های منابع انسانی و فرآیندها و مشاوره مالی-لیزینگ و ضمانتنامه مرکز مشاوره شکوفایی   دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای طرح راهبردی توانمندسازی اختصاصی و با هدف کمک به حل مشکلات شرکت های دانش بنیان اقدام به ارائه خدمات مشاوره ساعتی از طریق…

فراخوان دوم حل نیازهای دانش بنیان و فناورانه واحدهای صنعتی تولیدی

فراخوان دوم حل نیازهای دانش بنیان و فناورانه واحدهای صنعتی تولیدی مدیر محترم شرکت دانش بنیان با سلام و احترام؛ پیرو اجرایی سازی طرح “اتصال شرکت های دانش بنیان به مجموعه های صنعتی تولیدی کشور” و حل نیازهای ملی در این زمینه، دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان…

خدمات جدید حمایت از مشاوره و اخذ استانداردهای ملی و بین المللی در سال 1396 از تیرماه آغاز خواهد شد

  به اطلاع شرکت های دانش بنیان می رساند، خدمات جدید حمایت از مشاوره و اخذ استانداردهای ملی و بین المللی دفتر توانمندسازی در سال 1396 از تیرماه آغاز خواهد شد. شروع طرح از طریق پورتال توانمندسازی و کانال تلگرامی و پیامک به اطلاع خواهد رسید.   دفتر توانمندسازی صندوق…

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با هفت ابزار مدیریت کیفیت

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت مهندسین مشاور پارسیان هوشمند اقدام به برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با هفت ابزار مدیریت کیفیت» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان فنی ، با هفت ابزار کنترل کیفیت به کمک نرم افزارهای اکسل و مینی تب  آشنا می شوند.…

برگزاری کارگاه آشنایی با قراردادهای انتقال فناوری

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «قراردادهای انتقال فناوری» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان فنی و حقوقی با انواع مختلف قراردادهای انتقال فناوری، معرفی و تحلیل شروط اصلی قراردادها  آشنا می شوند. حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه…

فراخوان عضویت در شبکه ملی توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی

فراخوان عضویت در شبکه ملی توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت ها و مجموعه های فعال ارائه دهنده خدمات توانمندسازی، تجاری سازی و مدیریت فناوری که در حوزه های توانمندسازی، تجاری سازی و کیفی سازی می توانند به شرکت های دانش بنیان خدمت ارائه دهند، درخواست می شود مدارک…

برگزاری کارگاه آموزشی اصول تحقیقات بازار

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «اصول تحقیقات بازار» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان بازاریابی با منابع تحقیقات بازار، انواع اطلاعات اولیه و ثانوبه در تحقیقات بازار و کاربردهای تحقیقات بازار آشنا می شوند. حوزه…

برگزاری کارگاه آموزشی اصول قیمت گذاری محصول و بهای تمام شده

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «اصول قیمت گذاری محصولات و بهای تمام شده» نموده است. در این کارگاه آموزشی یک روزه ، مدیران و کارشناسان مالی و حسابداری شرکت های دانش بنیان با انواع هزینه ها، روش های هزینه یابی، عوامل…

برگزاری کارگاه آموزشی مدل سازی مالی با اکسل

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه مدیریت مالی دانشگاه صنعتی شریف اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدل سازی مالی با اکسل» نموده است. در این کارگاه آموزشی که در سه روز برگزار می شود، مدیران و کارشناسان مالی و حسابداری با توجه به اهمیت معاملات مالی و اقتصادی با ملزومات…

آغاز ارائه خدمات گسترده مشاوره تخصصی کسب و کار ویژه شرکت های دانش بنیان

  آغاز ارائه خدمات مشاوره تخصصی کسب و کار ویژه شرکت های دانش بنیان مرکز مشاوره شکوفایی دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای طرح راهبردی توانمندسازی اختصاصی و با هدف کمک به حل مشکلات شرکت های دانش بنیان اقدام به ارائه خدمات مشاوره ساعتی از طریق شبکه ملی…

فراخوان عضویت در شبکه ملی توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی

فراخوان عضویت در شبکه ملی توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت ها و مجموعه های فعال ارائه دهنده خدمات توانمندسازی، تجاری سازی و مدیریت فناوری که در حوزه های توانمندسازی، تجاری سازی و کیفی سازی می توانند به شرکت های دانش بنیان خدمت ارائه دهند، درخواست می شود مدارک…

اطلاعیه مجدد: فراخوان اول حل نیازهای دانش بنیان و فناورانه واحدهای صنعتی تولیدی توسط شرکت های دانش بنیان

فراخوان اول حل نیازهای دانش بنیان و فناورانه واحدهای صنعتی تولیدی مدیر محترم شرکت دانش بنیان با سلام و احترام؛ پیرو اجرایی سازی طرح "اتصال شرکت های دانش بنیان به مجموعه های صنعتی تولیدی کشور" و حل نیازهای ملی در این زمینه، دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان…

فراخوان عضویت در شبکه ملی توانمندسازی در حوزه خدمات مشاوره و اخذ استاندارهای ملی و بین المللی در سال 1396

  شبکه ملی توانمندسازی، شامل شرکت های مدیریت فناوری و تجاری سازی، مشاوره مدیریت ، یادگیری و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان می باشد که خدمات خود را از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه می نمایند. اعضای شبکه ملی توانمندسازی از جمع مجرب ترین شرکت های تجاری سازی و…

برگزاری کارگاه مبانی استقرار نطام مدیریت فناوری در بنگاه های دانش بنیان

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت سنجش فناوری خاورمیانه اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مبانی استقرار نظام مدیریت فناوری در بنگاه های در شرکت های دانش بنیان» نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان با پارادایم های مدیریت فناوری، مدیریت فناوری…

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تحقیق و توسعه در بنگاه های دانش بنیان

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «مدیریت تحقیق و توسعه در بنگاه های دانش بنیان» نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان با نقش و جایگاه تحقیق و توسعه، سازماندهی و ایجاد ساختار تحقیق…

برگزاری دوره آموزشی آنلاین آشنایی با استاندارد 17025

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای اهداف راهبردی و نیاز سنجی های صورت گرفته، برگزار می نماید: عنوان دوره:  آشنایی با الزامات استانداردهای 17025 حوزه تخصصی: تضمین کیفیت محصول زمان: دوشنبه 16 اسفند، ساعت16-14 نحوه برگزاری: آنلاین ثبت نام: از طریق مراجعه به لینک زیر و ثبت نام افرادی از شرکت که…

برگزاری دوره آموزشی آنلاین آشنایی با استاندارد تخصصی 27000

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای اهداف راهبردی و نیاز سنجی های صورت گرفته، برگزار می نماید: عنوان دوره:  آشنایی با الزامات استانداردهای 27000 حوزه تخصصی: تضمین کیفیت محصول زمان: دوشنبه 16 اسفند، ساعت 12-10 نحوه برگزاری: آنلاین ثبت نام: از طریق مراجعه به لینک زیر و ثبت نام افرادی از شرکت…

دروه آموزشی اصول مدیریت مالی برای شرکت های دانش بنیان نوپا

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی آنلاین  « اصول مدیریت مالی برای شرکت های دانش بنیان نوپا» نموده است. هدف اصلی این کارگاه، آشنایی مدیران و کارشناسان مالی شرکت های دانش بنیان با مفاهیم مالی و نقش آن در تصمیم گیری، بودجه بندی سرمایه…

فراخوان عضویت در شبکه ملی توانمندسازی در حوزه خدمات یادگیری در سال 1396

یکی از خدمات دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ارایه خدمات یادگیری به شرکت های دانش بنیان در حوزه های مختلف می باشد. این دفتر در نظر دارد با عضویت شرکت های ارایه دهنده خدمات آموزشی در شبکه ملی توانمندسازی و به کارگیری ظرفیت این شرکت ها خدماتی با کیفیت…

برگزاری دوره آموزشی روند توسعه محصولات جدید

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «روند توسعه محصولات جدید» نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان با مفهوم توسعه محصول جدید و جایگاه آن در نوآوری، مدل های مختلف توسعه محصول جدید آشنا…

برگزاری کارگاه اصول حقوقی تنظیم قراردادهای تجاری

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی «اصول حقوقی تنظیم قراردادهای تجاری» نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان حقوقی شرکت های دانش بنیان با انواع قراردادها، تعهدات طرفین قرارداد، انواع خسارت و ابزارهای تضمین قرارداد آشنا می شوند.  کدخدمت: 1020015 عنوان…

برگزاری کارگاه آموزشی انتقال فناوری ویژه شرکت های دانش بنیان

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت آینده پژوهان آینده فردا اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی  «انتقال فناوری » نموده است. در این کارگاه آموزشی ، مدیران و کارشناسان تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان با مفاهیم و تعاریف انتقال فناوری، مدل ها و روش های انتقال فناوری آشنا می شوند. …

برگزاری دوره آموزشی آنلاین آشنایی با استانداردهای IMS

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای اهداف راهبردی و نیاز سنجی های صورت گرفته، برگزار می نماید: عنوان دوره:  آشنایی با الزامات استانداردهای ISO 9001,ISO 14001 , OHSAS 18001 حوزه تخصصی: تضمین کیفیت محصول زمان: یکشنبه 17بهمن، ساعت 11-9 نحوه برگزاری: آنلاین ثبت نام: از طریق مراجعه به لینک زیر…

برگزاری دوره آموزشی آنلاین بازاریابی اینترنتی محصولات

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی آنلاین  «بازاریابی اینترنتی محصولات » نموده است. هدف اصلی این کارگاه، آشنایی مدیران و کارشناسان بازاریابی شرکت های دانش بنیان با اصول بازاریابی اینترنتی و انواع آن، اهمیت بازاریابی اینترنتی در تجارت الکترونیک می باشد  .  کدخدمت: 1110029…

برگزاری نشست آنلاین آشنایی با خدمات صندوق نوآوری وشکوفایی

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای برنامه عملیاتی خود و با هدف آشنایی شرکت های دانش بنیان و کارگزاران صندوق نوآوری و شکوفایی با انواع خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و نحوه استفاده از انواع تسهیلات آن برگزار می نماید: عنوان برنامه: آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و…

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی  «مدیریت ارتباط با مشتری » نموده است. هدف اصلی این کارگاه، آشنایی مدیران و کارشناسان بازاریابی شرکت های دانش بنیان با مفاهیم و اصول ارتباط با مشتری، استراتژی های بازار و مشتری مداری و فرایندها و…

برگزاری کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی ویژه شرکت های دانش بنیان

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «تجزیه و تحلیل صورت های مالی» نموده است. هدف اصلی این کارگاه، آشنایی کارشناسان و مدیران مالی با مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده صورت های مالی، تکنیک های مقدماتی تجزیه و تحلیل نسبت های مالی،…

نشست بررسی تحلیلی قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان؛ از تدوین تا اجرا

این نشست با همکاری پژوهشکده مطالعات فناوری، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، صندوق نوآوری و شکوفایی و انجمن مدیریت فناوری ایران با هدف مرور تجربیات سیاستی-مدیریتی و بررسی ظرفیت‌ها و دستاوردهای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌شود. دکتر بهزاد سلطانی (رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی)؛ دکتر…

فراخوان اول حل نیازهای دانش بنیان و فناورانه واحدهای صنعتی توسط شرکت های دانش بنیان

فراخوان اول حل نیازهای دانش بنیان و فناورانه واحدهای صنعتی تولیدی مدیر محترم شرکت دانش بنیان با سلام و احترام؛ پیرو اجرایی سازی طرح "اتصال شرکت های دانش بنیان به مجموعه های صنعتی تولیدی کشور" و حل نیازهای ملی در این زمینه، دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان…

برگزاری جلسه آنلاین آموزشی ویژه کارگزاران و عاملین صندوق نوآوری و شکوفایی

مدیریت امور کارگزاران و صندوق های صندوق نوآوری و شکوفایی  اقدام به برگزاریجلسه آنلاین آموزشی ویژه کارگزاران و عاملین صندوق نوآوری و شکوفایی نموده است. هدف اصلی این کارگاه، آشنایی مدیران و کارشناسان کارگزاران و صندوق های همکار با  فرآیند جدید ارسال صورت وضعیت  و هماهنگی بیشتر می باشد  .  این دوره…

برگزاری کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات داخلی

کارگاه آموزشی آشنایی با «اصول و فنون مذاکرات داخلی» روز پنج شنبه 30 دی ماه در محل مجتمع شکوفایی ویژه شرکت های دانش بنیان برگزار گردید. این کارگاه با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد، با حضور 25 شرکت دانش بنیان با هدف آشنایی مدیران و شرکت های دانش بنیان با…

برگزاری کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکرات داخلی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با اصول و فنون مذاکرات داخلی» نموده است. هدف اصلی این کارگاه، آشنایی مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان با مراحل مختلف مذاکره، مهارت های مذاکره می باشد.  کدخدمت: 1020008 عنوان برنامه: آشنایی با اصول…

برگزاری کارگاه آموزشی تجاری سازی فناوری

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری گروه آموزشی دانش پژوهان آینده فردا اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «تجاری سازی فناوری» نموده است. هدف اصلی این کارگاه، آشنایی مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان با ارزیابی و اعتبارسنجی فناوری ، استراتژی های تجاری سازی و طرح ریزی شرکت های مخاطره پذیر می…

برگزاری دوره آموزشی آنلاین مدیریت منابع انسانی شرکت های دانش بنیان

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی آنلاین «مدیریت منابع انسانی شرکت های دانش بنیان» نموده است. عنوان برنامه: مدیریت منابع انسانی حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه زمان: 95/10/27 مکان: این دوره به صورت آنلاین برگزار می شود. هزینه: هزینه شرکت در این دوره 30000 تومان می…

برگزاری کارگاه آموزشی ثبت اختراع در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان

کارگاه آموزشی آشنایی با «ثبت اختراع خارجی و استراتژی های ثبت اختراع » روز پنج شنبه 16 دی ماه در محل مجتمع شکوفایی ویژه شرکت های دانش بنیان برگزار گردید. این کارگاه با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد، با حضور 23 شرکت دانش بنیان با هدف آشنایی با مفاهیم مالکیت…

نشست آنلاین آشنایی با جایزه مدیریت فناوری و نوآوری ویژه شرکت های دانش بنیان و فناوری محور

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران اقدام به برگزاری دوره آموزشی آنلاین «آشنایی با جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری مبتنی بر مدل شرکت های دانش بنیان و فناوری محور» نموده است. در این دوره آموزشی مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان با جایزه ملی مدیریت فناوری…

برگزاری دوره آشنایی با ثبت اختراع خارجی و استراتژی های ثبت اختراع

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با ثبت اختراع خارجی و استراتژی های ثبت اختراع » نموده است. هدف اصلی این کارگاه، آشنایی مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان با ماکیت فکری و پتنت، شرایط احراز پتنت و فرایند ثبت اختراع…

کارگاه آموزشی مدیریت پروژه با استاندارد PMBOK

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با مدیریت پروژه با استاندارد PMBOK» نموده است. هدف اصلی این کارگاه، آشنایی مدیران و کارشناسان با مفاهیم اصلی مدیریت پروژه و نحوه برنامه ریزی در مراحل مختلف در پروژه های سازمانی می باشد.  کدخدمت:…

اتمام مهلت ثبت درخواست حمایت از مشاوره و اخذ استانداردهای بین المللی در سال 95

پیرو فراخوان حمایت مالی  صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند مشاوره و اخذ استانداردهای ملی و بین المللی توسط شرکت های دانش بنیان به حول و قوه الهی شاهد استقبال بسیار خوب و فراتر از انتظار ثبت بیش از 196 درخواست بوده ایم. این مهم که با همکاری 14 شرکت…

برگزاری دوره آموزشی مطالعات امکان سنجی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت سنجش فناوری خاورمیانه اقدام به برگزاری دوره آموزشی آنلاین «مطالعات امکان سنجی» نموده است. در این دوره آموزشی مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان می آموزند که چگونه موافقت سرمایه گذار و یا نهاد وام دهنده ای را برای سرمایه گذاری و یا اعطای تسهیلات…

برگزاری نشست آشنایی با مکانیزم های توسعه شرکت های دانش بنیان نوپا

  نشست  آشنایی با مکانیزم های توسعه شرکت های دانش بنیان نوپا  با استقبال پرشور شرکت های دانش بنیان و متخصصان علم و فناوری روز سه شنبه 16 آذرماه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار گردید. این نشست با محوریت «تامین مالی شرکت های فناوری محور (NTBF) دانشگاهی و نقش…

برگزاری دوره آموزشی آنلاین آشنایی با مدل کسب و کار

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری دوره آموزشی آنلاین «آشنایی با مدل کسب و کار» نموده است. هدف اصلی این کارگاه، آشنایی مدیران شرکت های دانش بنیان با مفاهیم و کاربردهای مدل کسب و کار و ملزومات تهیه مدل کسب و کار در شرکت…

نشست آموزشی مکانیزم های توسعه شرکت های دانش بنیان نوپا

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران در حاشیه ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری با حضور متخصصان مدیریت فناوری در کشور ایتالیا، اقدام به برگزاری نشست رایگان آشنایی با مکانیزم های توسعه شرکت های دانش بنیان نوپا با محوریت                 الف: تامین مالی شرکت های…

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با اصول تحقیقات بازار داخلی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با اصول تحقیقات بازار داخلی» نموده است. هدف اصلی این کارگاه، آشنایی با مفاهیم اصلی اجرای تحقیقات بازار و ایجاد آگاهی در مدیران شرکت ها در خصوص شناخت لزوم اجرای پروژه های تحقیقات بازار…

حضور دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در چهارمین نمایشگاه بین المللی فناوریهای نو و پیشرفته ربع رشیدی تبریز

چهارمین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نو و پیشرفته ربع رشیدی تبریز 20لغایت 23 آبان ماه   چهارمین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نو و پیشرفته ربع رشیدیبا رویکرد تجاری سازی فناوری از 20لغایت 23 آبان ماه در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار گردِد. همچنین اولین نمایشگاه فروش…

پنج شرط صندوق نوآوری وشکوفایی برای پوشش ریسک

چالش‌های موجود برای بیمه محصولات دانش‌بنیان   رییس صندوق نوآوری و شکوفایی به بیان 5 ریسک طرح‌های دانش‌بنیان پرداخت و با تاکید بر اینکه ریسک طرح‌های غیراقتصادی پوشش داده نمی‌شود، گفت: بررسی‌ ما نشان می‌دهد اگر طرحی بیمه شود، از سوی شرکت‌های بیمه‌گذار 7 تا 8 درصد به هزینه‌های شرکت‌…

برگزاری دوره آشنایی با اسناد و بروات تجاری

صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف آشنایی مدیران و کارشناسان مالی شرکت های دانش بنیان با اسناد تجاری مانند چک، سفته و ... اقدام به برگزاری نشست آنلاین «آشنایی با اسناد و بروات تجاری» می نماید. عنوان برنامه: آشنایی با اسناد و بروات تجاری حوزه تخصصی: مدیریت بنگاه زمان: چهارشنبه 95/08/26 ثبت نام: از…

برگزاری کارگاه آموزشی برندینگ

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «برندینگ» نموده است. هدف اصلی این کارگاه، آشنایی مدیران و کارشناسان بازاریابی و فروش شرکت های دانش بنیان با مفاهیم برندینگ، اهمیت برندسازی و جایگاه آن می باشد. عنوان برنامه: کارگاه آموزشی برندینگ حوزه تخصصی: عملیات فنی…

برگزاری دوره آنلاین آشنایی با استانداردهای ISO 9001,14001,18001

 دوره آنلاین آشنایی با استانداردهای ISO 9001,14001, 18001 ویژه شرکت های دانش بنیان  در روز یک شنبه 9 آبان ماه 1395 برگزار گردید. دکتر نوید خبیری (  هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، سرممیز و مدرس استاندارهای بین المللی ) در این این نشست که به صورت کاملا آنلاین و تعاملی (دو طرفه) برگزار گردید به بیان فرآیند…

نشست آنلاین آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای برنامه عملیاتی خود و با هدف آشنایی شرکت های دانش بنیان با انواع خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و نحوه استفاده از انواع تسهیلات آن برگزار می نماید: عنوان برنامه: آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی (ویژه استان اردبیل، آذربایجان شرقی،…

جلسه ارائه بسته حمایتی صادراتی شرکت های دانش بنیان

جلسه ارائه بسته حمایتی صادراتی شرکت های دانش بنیان با ارائه دکتر شاهوردی معاون محترم توسعه و عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در روز شنبه 8 آبان در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار گردید. در این نشست که شرکت های صادراتی دانش بنیان حضور داشتند انواع تسهیلات…

ثبت نام آشنایی با استانداردهای ISO 9001,ISO 14001 , OHSAS 18001

    دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای اهداف راهبردی و نیاز سنجی های صورت گرفته، برگزار می نماید: عنوان برنامه:  آشنایی با الزامات استانداردهای ISO 9001,ISO 14001 , OHSAS 18001 حوزه تخصصی: تضمین کیفیت محصول زمان: یکشنبه 9 آبان، ساعت 11-9 نحوه برگزاری: آنلاین ثبت نام: از طریق مراجعه به لینک…

خدمات یادگیری توانمندسازی شرکت های دانش بنیان – شش ماهه دوم 1395

    برنامه زمانی خدمات یادگیری توانمندسازی شرکت های دانش بنیان در شش ماهه دوم سال 95 جهت استفاده شرکت های دانش بنیان مشخص گردید. خدمات یادگیری بر اساس نیاز سنجی از شرکت های دانش بنیان در 16 حوزه توانمندسازی و همچنین برگزاری دوره های آموزشی تا پایان شهریورماه،  برای…

حمایت های جدید  خدمات تبادل فناوری و  مشاوره قراردادهای انتقال فناوری

    آیین‌نامه های حمایت از خدمات تبادل فناوری و آیین‌نامه حمایت از مشاوره قراردادهای انتقال فناوری .به تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسید و توسط کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری  اجرایی شده است. جهت دریافت خدمات لازم است به سایت کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری…

حضور شرکت های دانش بنیان در مسابقه ملی بهره وری با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی

  یکی از برنامه های راهبردی دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی، اجرای طرح شرکت رقابت پذیر است. بر اساس این طرح به منظور افزایش توان رقابتی شرکت ها، به شرکت های دانش بنیان جهت حضور در جوایز مرتبط با توسعه فناوری و نوآوری خدمات حمایتی ارایه می شود. یکی…

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از حضور شرکت های دانش بنیان در جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

یکی از برنامه های راهبردی دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی، اجرای طرح شرکت رقابت پذیر است. بر اساس این طرح به منظور افزایش توان رقابتی شرکت ها، به شرکت های دانش بنیان جهت حضور در جوایز مرتبط با توسعه فناوری و نوآوری خدمات حمایتی ارایه می شود. بر این…

تسهیلات جدید تأمین اجتماعی برای شرکت‌های دانش‌بنیان

بر اساس ابلاغیه جدید معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، حمایت ها و تسهیلات ویژه ای درباره نحوه ارائه مفاصا حساب قراردادهای شرکت های دانش بنیان اجرایی می شود. سرپرست امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی اعلام کرد: طی جلساتی که با حضور مدیران سازمان تأمین…

جلسه هم اندیشی دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با شرکت های صادرکننده گواهینامه استانداردهای ملی و بین المللی

  نخستین جلسه هم اندیشی شرکت های ارایه کننده گواهینامه های استاندارد ملی و بین المللی Certification Body عضو شبکه ملی توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در روز یکشنبه هجدهم مهرماه برگزار گردید. در ابتدای جلسه دکتر رضا نقی زاده، مدیر دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی، ضمن خوشامدگویی به…

سهم اقتصاد دانش بنیان در جامعه به ۱۰ درصد افزایش می‌یابد

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: امیدواریم در ۱۰ سال آینده سهم اقتصاد دانش بنیان در جامعه به ۱۰ درصد افزایش دهیم که این مهم به واسطه اهمیت به ثروتمندان فناور ممکن می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم از جلفا، بهزاد سلطانی ظهر امروز در گردهمایی بزرگ شرکت‌های دانش بنیان و…

برگزاری نشست آنلاین آشنایی با خدمات لیزینگ و ضمانت نامه

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای اهداف راهبردی و نیاز سنجی های صورت گرفته، برگزار می نماید: عنوان برنامه: آشنایی با خدمات لیزینگ و ضمانت نامه صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه کننده:  مهندس امانی اقدم (مدیر توسعه بازار و ابزارها صندوق نوآوری و شکوفایی)  حوزه تخصصی: استراتژی، برنامه…

خاتمه فنی 175 طرح مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی از خاتمه فنی 175 طرح مورد حمایت این صندوق خبر داد و گفت: طراحی و ساخت بخش بیرونی پروتز کاشت حلزونی برای ناشنوایان، پروژه ملی فاکتور 8 انعقادی نوترکیب انسانی و راه‌اندازی آزمایشگاه جامع بالا صنعت نفت از جمله این طرح‌ها هستند. به گزارش ایسنا،…

برگزاری دوره آنلاین آشنایی با استانداردهای ملی و بین المللی

 دوره آنلاین آشنایی با استانداردهای ISO 9001,14001, 18001 ویزه شرکت های دانش بنیان  در روز چهار شنبه 17 شهریورماه 1395 برگزار گردید. دکتر نوید خبیری (  هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، سرممیز و مدرس استاندارهای بین المللی ) در این این نشست که به صورت کاملا آنلاین و تعاملی (دو طرفه) برگزار گردید به بیان…

فراخوان عضویت شرکت های ارایه دهنده خدمات یادگیری و مشاوره در شبکه ملی توانمندسازی

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی از سال 95 اقدام به ارایه خدمات یادگیری در سه حوزه استراتژی، هوشمندی و مدیریت فناوری،عملیات فنی و تجاری و مدیریت تجاریبه شرکت­ های دانش­ بنیان نموده­ است. لذا شرکت های فعال در حوزه خدمات یادگیری و مشاوره­ ای می­ توانند از طریق ثبت…

ثبت نام نشست آنلاین آشنایی با استانداردهای ISO 9001,14001, 18001

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای اهداف راهبردی و نیاز سنجی های صورت گرفته، برگزار می نماید: عنوان برنامه: مشاوره آشنایی با الزامات استانداردهای ISO 9001,ISO 14001 , OHSAS 18001 حوزه تخصصی: تضمین کیفیت محصول زمان: چهارشنبه 17 شهریور ، ساعت 15:30 الی 17:30 نحوه برگزاری: آنلاین ثبت نام: از طریق مراجعه…

توجه خاص به تحقق اقتصاد دانش بنیان ، نگاه ویژه دولت یازدهم به صندوق نوآوری و شکوفایی

ایرنا- حمایت از کسب و کارهای نوآور و نوپا انگیزه اصلی از تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی است، نهادی که نگاه ویژه دولت یازدهم به آن، به منزله توجه خاص به تحقق اقتصاد دانش بنیان است.   *** تعریف 16 خدمت مالی در صندوق نوآوری وشکوفایی در دو سال گذشته …

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با اصول تحقیقات بازار داخلی

کارگاه آموزشی آشنایی با اصول تحقیقات بازار داخلی با هدف توسعه کسب و کار در صنایع دانش بنیان با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت تجارت هوشمند هیراد روز پنج شنبه 11 شهریورماه ویژه شرکت های دانش بنیان برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی شرکت ها با فرایند توسعه…

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پروژه با استاندارد PMBOK

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با مدیریت پروژه با استاندارد PMBOK» نموده است. هدف اصلی این کارگاه، آشنایی مدیران و کارشناسان با مفاهیم اصلی مدیریت پروژه و نحوه برنامه ریزی در مراحل مختلف در پروژه های سازمانی می باشد.  کدخدمت:…

چهارمین نشست آنلاین آشنایی شرکت های دانش بنیان برگزار شد

  چهارمین نشست آنلاین آشنایی شرکت های دانش بنیان  با انواع خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و نحوه استفاده از انواع تسهیلات آن در روز سه شنبه 9 شهریورماه 1395 برگزار گردید. این نشست که به صورت کاملا آنلاین و تعاملی (دو طرفه) برگزار گردید دکتر حمیدرضا شاهوردی (عضو هیات عامل…

دومین مشاوره آنلاین عارضه یابی و چالش های مدیریت برگزار شد

  مشاوره آنلاین عارضه یابی و چالش های مدیریت سازمان و ارائه راهکارهای مدیریتی در روز  یکشنبه 7 شهریور ، ساعت 12-8 صورت اختصاصی برای هر شرکت برگزار گردید.     این نشست ها در راستای برنامه راهبردی توسعه خدمات صندوق به شرکت های دانش بنیان و برنامه عملیاتی دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی…

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با اصول تحقیقات بازار داخلی

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شرکت تجارت هوشمند هیراد اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با اصول تحقیقات بازار داخلی» نموده است. هدف اصلی این کارگاه، آشنایی با مفاهیم اصلی اجرای تحقیقات بازار و ایجاد آگاهی در مدیران شرکت ها در خصوص شناخت لزوم اجرای پروژه های تحقیقات بازار…

نشست آنلاین آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی (ویژه استان تهران)

  دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای برنامه عملیاتی خود و با هدف آشنایی شرکت های دانش بنیان با انواع خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و نحوه استفاده از انواع تسهیلات آن برگزار می نماید: عنوان برنامه: آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی (ویژه استان تهران) حوزه…

سومین جلسه کارگروه مشاورین توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی

  سومین جلسه کارگروه مشاورین توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در روز دوشنبه 25/5/95 در محل ساختمان شکوفایی برگزار گردید. این کارگروه که  با هدف استفاده از نظرات و پیشنهادات صاحبنظران و متخصصان در حوزه توانمندسازی شرکت های دانش بنیان تشکیل شده است به عنوان بازوی فکری و راهبردی دفتر…

مشاوره عارضه یابی و چالش های مدیریت سازمان و ارائه راهکارهای مدیریتی

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای اهداف راهبردی و نیاز سنجی های صورت گرفته، برگزار می نماید: عنوان برنامه: مشاوره عارضه یابی و چالش های مدیریت سازمان و ارائه راهکارهای مدیریتی حوزه تخصصی: استراتژی، برنامه ریزی و تفکر راهبردی زمان: یکشنبه 7 شهریور ، ساعت 12-8     مشاوره به…

برگزاری دوره حضوری تجاری سازی فناوری

دوره حضوری تجاری سازی فناوری با استقبال بسیار خوب شرکت های دانش بنیان  ,  در روز پنجشنبه 14 مرداد ماه 1395 در محل ساختمان شکوفایی برگزار گردید. دکتر مهدی محمدی  (  هیات علمی دانشگاه تهران و عصو هیات رییسه انجمن مدیریت فناوری ایران ) در این این نشست به بیان اصول و مفاهیم تجاری…

نشست آنلاین آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی (ویژه استان خراسان رضوی-خراسان شمالی-سمنان – گلستان و مازندران)

عنوان برنامه: آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی (ویژه استان های خراسان رضوی-خراسان شمالی-سمنان - گلستان و مازندران) حوزه تخصصی: استراتژی، برنامه ریزی و تفکر راهبردی زمان: سه شنبه 26 مرداد ، ساعت 16-14 جامعه هدف: استان خراسان رضوی-خراسان شمالی-سمنان - گلستان - مازندران ثبت نام: از طریق مراجعه به…

برگزاری دوره آنلاین آشنایی با استانداردهای ISO 9001,14001, 18001

 دوره آنلاین آشنایی با استانداردهای ISO 9001,14001, 18001 ویزه شرکت های دانش بنیان  در روز سه شنبه 5 مرداد ماه 1395 برگزار گردید. دکتر نوید خبیری (  هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، سرممیز و مدرس استاندارهای بین المللی ) در این این نشست که به صورت کاملا آنلاین و تعاملی (دو طرفه) برگزار گردید به…

تمدید شد: فراخوان عضویت شرکت های ارائه دهنده مشاوره و اخذ استاندارهای ملی،بین المللی و تخصصی

تا 15 مردادماه تمدید شد. شبکه ملی توانمندسازی، شامل شرکت های مدیریت فناوری و تجاری سازی، مشاوره مدیریت و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان می باشد که خدمات خود را از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه می نمایند. اعضای شبکه ملی توانمندسازی از جمع مجرب ترین شرکت های تجاری…

مشاوره آنلاین عارضه یابی مدیریت سازمان و ارائه راهکارهای مدیریتی

  دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای اهداف راهبردی و نیاز سنجی های صورت گرفته، برگزار می نماید: عنوان برنامه: مشاوره عارضه یابی و چالش های مدیریت سازمان و ارائه راهکارهای مدیریتی حوزه تخصصی: استراتژی، برنامه ریزی و تفکر راهبردی زمان: یکشنبه 10 مردادماه ، ساعت 12:30-10 نحوه برگزاری:…

ثبت نام نشست آنلاین آشنایی با استانداردهای ISO 9001,14001, 18001

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای اهداف راهبردی و نیاز سنجی های صورت گرفته، برگزار می نماید: عنوان برنامه: مشاوره آشنایی با الزامات استانداردهای ISO 9001,ISO 14001 , OHSAS 18001 حوزه تخصصی: تضمین کیفیت محصول زمان: سه شنبه 5 مرداد ، ساعت 11-9 نحوه برگزاری: آنلاین ثبت نام: از طریق مراجعه…

برگزاری دوره تجاری سازی فناوری

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای برنامه عملیاتی خود و با هدف آشنایی شرکت های دانش بنیان با مفاهیم تجاری سازی فناوری ها و محصولات دانشی خود برگزار می نماید: کدخدمت: 1020001 عنوان برنامه: تجاری سازی فناوری حوزه تخصصی: هوشمندی و مدیریت فناوری زمان: پنج شنبه 14 مرداد ،…

برگزاری نشست آنلاین خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی ویژه استان اصفهان

نشست آنلاین آشنایی شرکت های دانش بنیان استاناصفهان با انواع خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و نحوه استفاده از انواع تسهیلات آن   در روز سه شنبه 29تیرماه 1395 برگزار گردید. این نشست که به صورت کاملا آنلاین و تعاملی (دو طرفه) برگزار گردید دکتر حمیدرضا شاهوردی (عضو هیات عامل…

برگزاری دوره آنلاین آشنایی با فرآیند ثبت اختراع

نشست آنلاین آشنایی با فرآیند ثبت اختراع پتنت ویزه شرکت های دانش بنیان  در روز سه شنبه 22 تیرماه 1395 برگزار گردید. مهندس مالک سعیدی رییس کریدور صادرات و همچنین کانون پتنت ایران در این این نشست که به صورت کاملا آنلاین و تعاملی (دو طرفه) برگزار گردید به بیان فرآیند…

برگزاری نشست آنلاین آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی (ویژه استان اصفهان)

  دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای برنامه عملیاتی خود و با هدف آشنایی شرکت های دانش بنیان با انواع خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و نحوه استفاده از انواع تسهیلات آن برگزار می نماید: عنوان برنامه: آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی (ویژه استان اصفهان) حوزه…

برگزاری دوره آنلاین آشنایی با فرآیند ثبت اختراع

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای اهداف راهبردی و نیاز سنجی های صورت گرفته، برگزار می نماید: عنوان برنامه: آشنایی با  فرآیند ثبت اختراع حوزه تخصصی: مدیریت حقوقی زمان: سه شنبه 22 تیر، ساعت 11-9 نحوه برگزاری: آنلاین   ثبت نام: از طریق مراجعه به لینک زیر و…

فراخوان عضویت شرکت های ارائه دهنده خدمات حمایت از مشاوره و اخذ استاندارهای ملی،بین المللی و تخصصی

شبکه ملی توانمندسازی، شامل شرکت های مدیریت فناوری و تجاری سازی، مشاوره مدیریت و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان می باشد که خدمات خود را از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه می نمایند. اعضای شبکه ملی توانمندسازی از جمع مجرب ترین شرکت های تجاری سازی و مشاوره مدیریت جهت…

فراخوان ارزیابی و صدور گواهی توانمندی فناورانه

  سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران براساس برنامه های مصوب، اقدام به شناسایی توانمندی های فناورانه شرکت های دانش بنیان / تولیدی/ فنی و مهندسی با توانایی تولید محصولات فناورانه  یا ارائه خدمات فنی و مهندسی، بررسی و صدور گواهینامه توانمندی فناورانه می نماید. علاقه مندان می توانند جهت…

آغاز حمایت از اخذ و مشاوره استانداردهای ملی و بین المللی

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی و با هدف  افزایش بهره وری و مزیت رقابتی، بهبود ارتباط با کارکنان و مشتریان،  فراهم نمودن سیستم ارزیابی جهت بهبود مستمر، کمک به  فرصت های بازاریابی و ورود به بازارهای جدید شرکت های دانش بنیان، در راستای برنامه عملیاتی حمایت از توسعه زیر…

فراخوان عضویت شرکت های مشاوره دهنده دریافت استانداردهای ملی و بین المللی

  شبکه ملی توانمندسازی، شامل شرکت های مدیریت فناوری و تجاری سازی، مشاوره مدیریت و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان می باشد که خدمات خود را از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه می نمایند. اعضای شبکه ملی توانمندسازی از جمع مجرب ترین شرکت های تجاری سازی و مشاوره مدیریت…

برگزاری نشست آنلاین خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی ویژه استان های جنوب کشور

نشست آنلاین آشنایی شرکت های دانش بنیان با انواع خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و نحوه استفاده از انواع تسهیلات آن  ویژه استانهای جنوبی کشور  ( استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و بوشهر) در روز سه شنبه یکم تیرماه 1395 برگزار گردید. این نشست که به صورت کاملا…

برگزاری دوره آنلاین آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی (ویژه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و بوشهر)

  برگزاری آنلاین دوره آشنایی با خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی (ویژه استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و بوشهر)   دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای برنامه عملیاتی خود و با هدف آشنایی شرکت های دانش بنیان با انواع خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و نحوه…

رونمایی رسمی پورتال توانمندسازی شرکت های دانش بنیان

پورتال توانمندسازی شرکت های دانش بنیان به صورت رسمی رونمایی شد و شروع به کار نمود.در مراسم دیدارصمیمانه دکتر سلطانی ریاست صندوق نوآوری وشکوفایی با اصحاب رسانه که روز یکشنبه 23 خردادماه در محل مجتمع شکوفایی برگزار شد، پورتال توانمندسازی به صورت رسمی شروع به کار نمود و خدمات آن برای…

برگزیده شدن شرکت پارسا پلیمر شریف در جشنواره بهره وری

اختتامیه هفتمین جشنواره ملی بهره وری با حضور شرکت های دانش بنیان برای اولین سال و بررسی بیش از 5000 بنگاه اقتصادی برگزار گردید. شایان ذکر است در بخش بررسی تجربه های موفق ارتقای بهره وری و عملکرد که پروژه های بهبود بهره وری بنگاههای اقتصادی مورد بررسی قرار می…

مشاوره آنلاین عارضه یابی مدیریت سازمان و ارائه راهکار

  دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای اهداف راهبردی و نیاز سنجی های صورت گرفته، برگزار می نماید: عنوان برنامه: مشاوره عارضه یابی و چالش های مدیریت سازمان و ارائه راهکارهای مدیریتی حوزه تخصصی: استراتژی، برنامه ریزی و تفکر راهبردی زمان: یکشنبه 20 تیر، ساعت 10-8 نحوه برگزاری: آنلاین…

کنفرانس بین‌المللی بازاریابی در صنایع دانش‌بنیان برگزار می‌شود

این کنفرانس توسط انجمن تحقیقات بازاریابی ایران، انجمن تحقیقات بازاریابی اروپا (ESOMAR) و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری در۲۰ تیر ماه ۱۳۹۵ در سالن تلاش وزارت کار برگزار می شود. محورهای کنفرانس را اهمیت پژوهش بازار در توسعه اقتصاد…

ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

  با محور: یادگیری فناورانه و رقابت پذیری در عصر تعاملات بین المللی   برگزارکننده: انجمن مدیریت فناوری ایران  زمان برگزاری: روزهای 17 و 18 آذرماه 95   مکان: تهران   محورهای تخصصی:   1- تعاملات بین المللی در شرایط پسابرجام و ظرفیت جذب و یادگیری فناورانه بنگاه های ایرانی…

مصاحبه دکتر سلطانی (ریاست صندوق نوآوری وشکوفایی) با پورتال توانمندسازی

توسعه و رشد پایدار شرکت های دانش بنیان نیازمند توانمندی­های مختلفی می باشد. در بسیاری از مواقع زمانی که صحبت از حمایت شرکت های دانش بنیان می شود، همه نگاه ها به حمایت ها و تسهیلات تامین مالی معطوف می شود، ولی در دنیای واقع توانمندی هایی که شرکت های…

14 شرکت دانش بنیان مورد حمایت صندوق درجایزه ملی فناوری ونوآوری

در مراسم اختتامیه چهارمین جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری که در روز دوشنبه 10 خرداد ماه سال جاری در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید، 14 شرکت دانش بنیان که در صندوق نوآوری و شکوفایی طرح مصوب داشتند موفق به دریافت نشان توانمندی و تعهد…

راه اندازی آزمایشی پورتال توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی

  قلب تپنده اقتصاد دانش بنیان، شرکت های مبتنی بر دانشی می باشند که توانمندی های لازم جهت حضور در بازاری رقابتی در سطح ملی و بین المللی را کسب نموده اند. کلید واژه رقابت پذیری شرکت های دانش بنیان، همواره یکی از اصول رشد پایدار اقتصاد دانش بنیان می…

مصاحبه دکتر نقی زاده (مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی) با روزنامه دنیای اقتصاد

مدیر بخش توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی از ارائه خدمات گسترده توانمندسازی به شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 95 خبر داد. دکتر رضا نقی‌زاده با اشاره به اینکه بخش توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان از مهرماه سال گذشته آغاز به فعالیت کرده،‌ افزود: در این بخش در کنار توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان که…

برگزاری چهارمین جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی

  هدف و رسالت اصلی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری که با شعار تحقق یادگیری فناوری و نوآوری در شرکت های ایرانی  برگزار می شود، ایجاد سازوکاری مناسب برای تلاش شرکت‌ها در مسیر تعالی و توجه بیش‌تر آن‌ها به ضرورت فناوری و نوآوری است. دبیر چهارمین جایزه ملی مدیریت…

مصاحبه با دکتر سلطانی ؛ ریاست صندوق نوآوری وشکوفایی

توسعه و رشد پایدار شرکت های دانش بنیان نیازمند توانمندی­های مختلفی می باشد. در بسیاری از مواقع زمانی که صحبت از حمایت شرکت های دانش بنیان می شود، همه نگاه ها به حمایت ها و تسهیلات تامین مالی معطوف می شود، ولی در دنیای واقع توانمندی هایی که شرکت های…

۵۰۰ میلیارد تومان برای ۸۳۳ طرح دانش بنیان تصویب شد

صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب گزارش عملکرد یک ساله خود برآورد کرده که ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۸۳۳ طرح مصوب شده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، جمع کل مصوبات صندوق تا ۱۷ اسفند‌ماه ۱۳۹۴ برای ۸۳۳ طرح دانش‌بنیان، ۵,۰۲۲,۶۱۶ میلیون ریال بوده…

جلسه اول کارگروه شبکه ملی توانمندسازی

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف ایجاد شبکه فعالان توانمندسازی و تجاری سازی شرکت های دانش بنیان، کارگروهی را به منظور ایجاد ظرفیتی ملی جهت توسعه فناوری و نوآوری، با حضور نمایندگانی از شرکت های تجاری سازی فعال در این حوزه تشکیل داد. در ابتدای جلسه دکتر رضا…

معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان

  در اجرای مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه اجرایی، درآمد مشمول مالیات شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناشی از قرارداد ها و فعالیت های تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه…

جلسه اول کارگروه مشورتی توانمندسازی

اولین کارگروه مشورتی دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور صاحبنظران و متخصصان حوزه توانمندسازی شرکت های دانش بنیان با هدف بررسی فعالیت های تعریف شده این بخش در مهرماه سال 94 تشکیل گردید.  در ابتدای جلسه دکتر بهزاد سلطانی رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به این…

آشنایی با صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی، نهادی با شخصیت حقوقی و دارای استقلال استخدامی و اداری و مالی و معاملاتی است که اساسنامه آن در سال ۱۳۹۰ به تصویب هیئت وزیران رسید. صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تکمیل زنجیره ایده تا بازار و تجاری‌سازی…