%d8%b5

پیرو فراخوان حمایت مالی  صندوق نوآوری و شکوفایی از فرآیند مشاوره و اخذ استانداردهای ملی و بین المللی توسط شرکت های دانش بنیان به حول و قوه الهی شاهد استقبال بسیار خوب و فراتر از انتظار ثبت بیش از 196 درخواست بوده ایم.

این مهم که با همکاری 14 شرکت  صادر کننده های معتبر (cb)گواهینامه های استاندارد  و 33 شرکت مشاوره آغاز شده و در حال انجام می باشد انشا الله موجب کیفی سازی و توانمندسازی هرچه بیشتر شرکت های دانش بنیان و بالنتیجه رشد و شکوفایی اقتصاد میهن عزیزمان خواهد شد.

باتوجه به مدت زمان باقیمانده تا پایان سال و بنابر تصمیم کارگروه مشورتی ، مهلت ثبت نام این خدمت حمایتی در سال جاری خاتمه اعلام می گردد.

انشا الله در سال آینده بسته های حمایتی متنوع تر و گسترده تر ارائه خواهد شد