khabar-iso

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی و با هدف  افزایش بهره وری و مزیت رقابتی، بهبود ارتباط با کارکنان و مشتریان،  فراهم نمودن سیستم ارزیابی جهت بهبود مستمر، کمک به  فرصت های بازاریابی و ورود به بازارهای جدید شرکت های دانش بنیان، در راستای برنامه عملیاتی حمایت از توسعه زیر ساخت های رقابتی، از اخذ و مشاوره  گواهی های ایزو و استاندارد حمایت می نماید.

حوزه های مورد حمایت : ایزو 9001-14001-18001-13485 ،نشان ملی استاندارد و استاندارهای تخصصی

Hemayati-Process

صادر کننده های معتبر (cb)گواهینامه های استاندارد و ایزو : جهت مشاهده کلیک کنید

شرکت های ارایه دهنده خدمات مشاوره استانداردها : جهت مشاهده کلیک کنید

انواع بسته های حمایتی اخذ و مشاوره ایزو و استانداردها : جهت مشاهده کلیک کنید

پیشنهادات جهت انعقاد قرارداد استاندارد شرکت دانش بنیان و شرکت مشاوره اخذ استاندارد :  جهت دریافت کلیک کنید 

راهنمای ثبت نام: جهت مشاهده کلیک کنید

ثبت نام در خدمات :  جهت ثبت نام کلیک کنید

درصورت بروز هرگونه سوال، به بخش سوالات متداول مراجعه و یا به  tavanmandsazi@nsfund.ir  ایمیل بزنید.