آغاز ارائه خدمات مشاوره تخصصی کسب و کار ویژه شرکت های دانش بنیان

مرکز مشاوره شکوفایی

دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای طرح راهبردی توانمندسازی اختصاصی و با هدف کمک به حل مشکلات شرکت های دانش بنیان اقدام به ارائه خدمات مشاوره ساعتی از طریق شبکه ملی مشاوران دفتر توانمندسازی نموده است. شبکه ملی مشاوران متشکل از مجموعه ای از خبرگان و متخصصان در حوزه های تخصصی می باشند که به شرکت های دانش بنیان در مسیر توسعه خود کمک می نمایند. شرکت های دانش بنیان با ثبت نام در دوره های مشاوره می توانند به صورت اختصاصی از مشاوره های تخصصی به صورت حضوری (در ساختمان شکوفایی شرکت های دانش بنیان) و یا به صورت آنلاین بهره مند شوند. لازم به ذکر است صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی از هزینه خدمات مشاوره ساعتی یا تمامی آن را با توجه به خدمت تعریف شده پرداخت می نماید. از شرکت های دانش بنیان متقاضی استفاده از خدمات مشاوره تخصصی درخواست می شود شرایط ثبت نام را به دقت مطالعه نمایند.

 

header-zaman راهنمای ثبت نام

تماس با ما

دوره های فعال

39603404 مشاوره تامین مالی

لیزینگضمانتنامه ها

چهار شنبه 20/2/96 9 الی 10 3000000ریال رایگان انجام شد
39603703 مشاوره تامین مالی

سرمایه گذاری مشترک

پنج شنبه 21/2/96 11 الی 13 3000000ریال رایگان انجام شد
  مشاوره صدور کارت بازرگانی

(شرکت های مستقر استان تهران)

 

یکشنبه ها ساعت 10 الی 15 حضوری یا

تلفنی:

421703050

 
  مشاوره صدور کارت بازرگانی

(شرکت های مستقر سایر استانهای ایران)

یکشنبه ها ساعت 10 الی 15 حضوری یا

تلفنی:

421703040

 
39602101 مشاوره کیفیت

مشاوره دریافت استانداردهای بین المللی

دوشنبه 25/2/96 14 الی 16 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39602102 مشاوره کیفیت

مشاوره دریافت استانداردهای بین المللی

دوشنبه 25/2/96 16 الی 18 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39603604 مشاوره بیمه چهارشنبه 27/2/96 9 الی 11 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39603605 مشاوره بیمه چهارشنبه 27/2/96 11 الی 13 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39602903 مشاوره منابع انسانی

فرآیندها و ساختار

پنج شنبه 28/2/96 9 الی 11 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39602904 مشاوره منابع انسانی

فرآیندها و ساختار

پنج شنبه 28/2/96 11 الی 13 3000000ریال رایگان کلیک کنید
  مشاوره صدور کارت بازرگانی

(شرکت های مستقر استان تهران)

 

یکشنبه ها ساعت 10 الی 15 حضوری یا

تلفنی:

421703050

 
  مشاوره صدور کارت بازرگانی

(شرکت های مستقر سایر استانهای ایران)

یکشنبه ها ساعت 10 الی 15 حضوری یا

تلفنی:

421703040

 
39603405 مشاوره تامین مالی

لیزینگضمانتنامه ها

چهارشنبه 27/2/96 9 الی 10 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39603406 مشاوره تامین مالی

لیزینگضمانتنامه ها

چهارشنبه 27/2/96 10 الی 11 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39603704 مشاوره تامین مالی

سرمایه گذاری مشترک

پنج شنبه 28/2/96 11 الی 13 3000000ریال رایگان کلیک کنید
  مشاوره صدور کارت بازرگانی

(شرکت های مستقر استان تهران)

 

یکشنبه ها ساعت 10 الی 15 حضوری یا

تلفنی:

421703050

 
  مشاوره صدور کارت بازرگانی

(شرکت های مستقر سایر استانهای ایران)

یکشنبه ها ساعت 10 الی 15 حضوری یا

تلفنی:

421703040

 
39600101 مشاوره تهیه طرح کسب و کار

مطالعات امکان پذیری

BP و FS

دوشنبه 1/3/96 9 الی 11 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39600102 مشاوره تهیه طرح کسب و کار

مطالعات امکان پذیری

BP و FS

دوشنبه 1/3/96 11 الی 13 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39601201 مشاوره بازاریابی و تبلیغات

تحقیقات بازار

دوشنبه 1/3/96 14 الی 16 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39601202 مشاوره بازاریابی و تبلیغات

تحقیقات بازار

دوشنبه 1/3/96 16 الی 18 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39603407 مشاوره تامین مالی

لیزینگضمانتنامه ها

چهارشنبه 3/3/96 9الی10 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39603408 مشاوره تامین مالی

لیزینگضمانتنامه ها

چهارشنبه 3/3/96 10الی11 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39602905 مشاوره منابع انسانی

فرآیندها و ساختار

پنج شنبه 4/3/96 8:30 الی 10:30 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39602906 مشاوره منابع انسانی

فرآیندها و ساختار

پنج شنبه 4/3/96 11 الی 13 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39603705 مشاوره تامین مالی

سرمایه گذاری مشترک

پنج شنبه 4/3/96 11 الی 13 3000000ریال رایگان کلیک کنید
  مشاوره صدور کارت بازرگانی

(شرکت های مستقر استان تهران)

 

یکشنبه ها ساعت 10 الی 15 حضوری یا

تلفنی:

421703050

 
  مشاوره صدور کارت بازرگانی

(شرکت های مستقر سایر استانهای ایران)

یکشنبه ها ساعت 10 الی 15 حضوری یا

تلفنی:

421703040

 
39602103 مشاوره کیفیت

مشاوره دریافت استانداردهای بین المللی

دوشنبه 8/3/96 14 الی 16 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39602104 مشاوره کیفیت

مشاوره دریافت استانداردهای بین المللی

دوشنبه 8/3/96 16 لی 18 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39603606 مشاوره بیمه چهارشنبه 10/3/96 9الی11 3000000ریال رایگان کلیک کنید
39603607 مشاوره بیمه چهارشنبه 10/3/96 11 الی 13 3000000ریال رایگان کلیک کنید

صفحه اختصاصی مرکز مشاوره شکوفایی

مشاهده برنامه زمانبندی مشاوران

درخواست مشاوره : کلیک کنید

راهنمای ثبت درخواست مشاوره : کلیک کنید

تماس با مرکز مشاوره : کلیک کنید

 

 

IMG_4776

IMG_4777

IMG_4780