ebcl header

دوره  (EBC*L (European Business Competence License  در حال حاضر به عنوان مدرک مدیریتی در اتحادیه اروپا شناخته شده است و از آن به عنوان مدرک شایستگی مدیریت یاد می شود. با توجه به روند جهانی شدن و حق برخورداری همه افراد از دانش مدیریت برای فعالیت در عرصه جهانی دوره‌های شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا با این هدف فعالیت خود را آغاز کرده  و گسترش داده است. این دوره به عنوان مبنای علمی ” کلاس جهانی مدیریت” World Class Management  اعلام شده است.

این برنامه آموزشی بر اساس قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی شکل گرفته است و طی آن مقرر شده که همه افراد در سطح دنیا از یک دانش مدیریت تجاری یکسان با زبان واحد برخوردار باشند ،EBC*L در 5 قاره و به 30 زبان مختلف دنیا در حال ارائه و تدریس است که تمام آموزش ها با سرفصل های مشترک و با زبان های متفاوت در حال اجراست .

 تاریخچه اقدام عملی در زمینه برنامه آموزشی یاد شده که به سال 2004 باز میگردد و مقدمات فکری برنامه جامع مدیریت تجاری در اتحادیه اروپا در سال 2003 فراهم شد که طی آن کمیسیون کارآفرینی اتحادیه اروپا و کمیسیون صنعت با پشتیبانی پارلمان اروپا، این برنامه در اتریش پایه گذاری شد.

نخستین برنامه آموزشی در تاریخ ایران EBC*L در حضور دکتر فیشر رییس جمهور اتریش و دکتر روحانی به عنوان موافقت نامه ای میان ایران و اتحادیه اروپا به امضا رسید .

این دوره در سه سطح آموزشی ارائه ‌می‌شود:

  • سطح Aاولین مرحله با عنوان دانش مدیریت که شامل سرفصل‌های ذیل می‎‌باشد:

w حقوق کسب و کار  wاهداف کسب و کار و نسبت‌های مالی w حسابداری  wهزینه و قیمت گذاری

  • سطح B دومین مرحله با عنوان دانش برنامه ریزی شامل سرفصل‌های ذیل می‎‌باشد:

 wطراحی مدل تجاری بازاریابی و فروش  wطراحی مالی و بودجه بندی  wتحلیل قبل از سرمایه گذاری و آنالیز سود‌آوری

  • سطح C آخرین مرحله با عنوان دانش مدیریت شامل سرفصل‌های ذیل می‎‌باشد:

w رهبری سازمان  wمدیریت استراتژیک  wکنترل و تحلیل عملیات  wمدیریت رفتار سازمانی

در پایان هر دوره و پس از موفقیت داوطلب در آزمون یک مدرک بین‌المللی صادر می‌شود.

گواهینامه شایستگی مدیریت تجاری اتحادیه اروپا EBC*L دارای ویژگی‌های ذیل است:

  • مورد تایید پارلمان اتحادیه اروپا
  • کمیسیون‌های اقتصادی، کارآفرینی، صنعت و تجارت و آموزش پارلمان اتحادیه اروپا
  • مورد تایید اتاق بازرگانی بین‌الملل
  • وزارت علوم کشورهای عضو اتحادیه اروپا

 

  منبع:EBCL ایران